Hoppa till innehåll
Nu står det klart vilka fem kandidater som juryn för Årets AI svensk tycker har bidragit mest till utvecklingen och synliggörandet av svensk AI. De nominerade är Amy Loutfi, Göran Lindsjö, Markus Lingman, Martin Svensson och Virginia Dignum.

Årets AI svensk delas ut av IT&Telekomföretagen tillsammans med samarbetspartner Teknikföretagen och syftar till att främja insatser, engagemang och arbete inom AI som leder till att föra svensk AI framåt. Juryn har bestått av en bredd av noga utvalda experter inom digitalisering från det offentliga, akademi och näringsliv, däribland Louise Callenberg, Chef digital samverkan och förnyelse på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR):

– När något är nytt krävs mod att bryta vanor och bana väg. I Sverige behöver vi tillämpa mer AI och för att klara det behöver några gå före och visa vägen. Det handlar om att vara en förebild för andra och inspirera till att fler tar steget och gör nytta för fler av AI, säger Louise om utmärkelsen och årets nominerade.


Juryns motiveringar:
Amy Loutfi, professor, Institutionen för naturvetenskap och teknik, Örebro Universitet
Motivering:
Ibland kan gapet mellan djup AI-expertis och hur vi kan få AI att bidra till samhället på ett ansvarsfullt sätt verka stort, men Amy Loutfi visar att det går att överbrygga. Med engagemang och generositet sprider hon kunskap och insikter i ett stort antal sammanhang, bland annat WASP, AI Sweden, Omstartskommissionen och regeringens samverkansprogram. Med sitt bidrag inom AI forskning, tillämpning, utbildning och samhällsfrågor är och kommer Amy vara en nyckelperson och katalysator för svensk AI.

Göran Lindsjö, AI-rådgivare, Governo
Motivering:
Vid alla tekniksprång behövs det individer som fungerar som brygga mellan olika aktörer i samhället och Göran Lindsjö är en av dessa speciella individer. Han har outtröttligt missionerat och visat på möjligheterna med AI i vårt samhälle genom hundratals föreläsningar, analyser, utbildningar och varit en drivande opinionsbildare. Förutom detta har han även varit en ledande person i det AI initiativ som skapades av techbranschen för att hjälpa till vid inledningen av coronakrisen.

Markus Lingman, överläkare och utvecklingsstrateg, Region Halland
Motivering:
Med fokus på nyttan för den enskilde har Markus Lingman visat prov på stor genomförandekapacitet, uthållighet, mod och engagemang genom sitt exceptionella arbete med att förena vårdens behov med teknikens möjligheter. Genom att praktisera informationsdriven vård i region Halland har han visat hur förmågan till kommunikation och samverkan är nyckeln till ett väl fungerande ekosystem av AI teknik och data för att åstadkomma samhälls- och individnytta. Markus besitter en förmåga till att göra det komplexa förståeligt och med det gjort tekniken tillgänglig samt beslutsfattare trygga i att stödja projekt som har potential att rita om hur vård praktiseras och genomförs globalt.

Martin Svensson, co-director, AI Sweden
Motivering:
Martin Svensson har outtröttligt och engagerat byggt ett brett nationellt nätverk i Sverige inom AI som tillgängliggjort lärdomar, data, kompetens och samarbete. Martin har med uthållighet och styrka kraftigt utvidgat det svenska AI-ekosystemet på ett sätt som genomsyras av delaktighet, tydlighet och synnerligen goda resultat.

Virginia Dignum, professor, Institutionen för datavetenskap, Umeå Universitet
Motivering:
Genom stort engagemang och på en gedigen grund har Virginia Dignum fått världen att inse vikten av ansvarstagande AI. För att realisera visionerna och bredda synen på AI har hon fått ansvar att bygga upp det nationella forskningsprogrammet WASP Humanity and Society. Tack vare Virginia har Sverige på allvar satts på den internationella kartan när det gäller att utveckla framtidens AI-lösningar på ett ansvarsfullt och etiskt sätt.

Vinnaren presenteras på AI SUMMIT 2020 den 11 nov.