Hoppa till innehåll
Kassarådet har beroende på Corona inte haft ett möte sedan 2019. Utvecklingen inom handeln avseende sätt att handla och betala har dock inte stått still. På det senaste mötet lyftes framför allt två frågor.

En som blivit het är skillnaden mellan kassa-och distanshandel. Rådet har pekat på problemet att handlare inte kan veta vilket regelverk som ska följas, t.ex. när inköp sker över mobiltelefon.

Kassaregelverket är tämligen strikt medan distanshandel egentligen inte omfattas av specifika regler. Detta problem blir blixtbelyst av Amazons entré på den svenska marknaden. Skatteverket har efter Rådets påpekanden lovat komma med ett förtydligande.

Den andra frågan berör hela utvecklingen inom handeln med olika former av digitala betalningar, webb-shopar och webb-baserade kassor som gör att kassaregelverket behöver förnyas. Det nuvarande är mycket inriktat på kontant betalning. Rådet har kommunicerat ett tankedokument till Skatteverket. Enligt utsago ska en projektgrupp tillsättas på Finansdepartementet för denna stora fråga. Rådet hoppas bli inbjudna att delta i detta arbete.

 

Nils Weidstam
Näringspolitisk expert