Hoppa till innehåll

För cirka två år sedan startade forskningsbolaget Tendium med visionen att effektivisera processen kring offentliga upphandlingar med hjälp av AI. Genom en bättre matchning mellan vad inköpare vill ha och vad leverantörerna kan erbjuda, så får medborgarna bättre service. Mitt i brinnande coronakris är det dags för Tendium att lansera sin AI-baserade webbtjänst för intelligent bevakning och kvalificering av affärsmöjligheter inom offentlig sektor.

Åsa Zetterberg IT&Telekomföretagens förbundsdirektör och Tendiums vd Hannes Dernehl, hade ett samtal om coronakrisen, varför bättre upphandlingar är en demokratifråga och vad som är viktigt för forsknings- och innovationsbolag just nu.

Åsa: Hur är det hos er just nu?  
Hannes: Det är svårt att navigera, eftersom vi inte vet hur länge den här krisen kommer pågå. Vi går alla en konstig framtid till mötes och som forskningsbolag är vi extra oroliga. Det har satsats många miljoner på forskning de senaste åren men nu när kapitalmarknaden påverkas kraftigt riskerar långsiktigheten gå förlorad, något som kraftigt drabbar innovations- och forskningsbolag.

Åsa: Hur har er verksamhet påverkats av krisen? 
Hannes: Jag tror vi påverkats annorlunda än andra. Vi arbetar med att effektivisera offentliga upphandlingar. Nu när marknaden går ner generellt är det många som söker sig den offentliga marknaden. Vi såg en tillfällig nedgång med färre upphandlingar, men nu vänder det igen. Vi ska lansera vår tjänst den här veckan, så för alla oss som arbetar här är situationen dubbel. Vi tar en risk mitt i värsta krisen, samtidigt som vår tjänst kan förbättra och underlätta inom det offentliga. Något som är extra viktigt just nu.

Åsa: Har ni använt några av åtgärdsprogrammen? 
Hannes: Spontant så känns de krispaket som regeringen har tagit fram inte riktigt anpassade till bolag som vårt. Vi har svårt att se hur vi ska kvalificera oss men håller på att analysera programmen för att se vad de innebär. De känns som mer anpassade till industrin än till forskning- och innovationsbolag. Så förutom sänkta arbetsgivaravgifter, som sker automatiskt, så har vi inte ännu inte använt någon annan åtgärd.

Åsa: Hur gör ni för att hålla rätt fokus?
Hannes: Vi är runt 25 personer just nu på hel- och deltid som alla arbetat fokuserat i och med lanseringen. Vi är ett bra gäng med en varm kultur. Självklart förhåller vi oss till de riktlinjer som gäller, men vi försöker ha kul trots att de flesta av oss arbetar på distans. Så våra fredagsmöten och AW är just nu digitala, vilket ändå funkar bra. Vi är också väldigt transparenta med alla medarbetare, något som är extra viktigt under en kris.

Åsa: Hur fungerar er tjänst? 
Hannes: Vi samlar in historiska upphandlingsdata och använder maskininlärning, textanalys samt avancerade grafdatabaser för att bland annat analysera och visualisera konkurrensen i offentliga upphandlingar. Vi får på så sätt fram data som ingen annan har. Vi kan med exakthet beskriva hur marknaden ser ut, vad som krävs och vilka krav man som leverantör behöver uppfylla för att kunna vara med i de enskilda upphandlingarna. Till det kan vi ta fram hjälpguider som stöd, både till mindre bolag som traditionellt inte är med i offentliga upphandlingar, samt till större bolag inom till exempel branscher med hög konkurrens. Med hjälp av AI vill vi effektivisera hela upphandlingsprocessen, för både upphandlare och leverantörer.

Åsa: Varför är det viktigt? 
Hannes: Vi ser det som en demokratifråga. Om upphandlingarnas fokus endast är lägsta pris så sållas många bra bolag bort som inte kan eller vill konkurrera med bara längsta pris. För en väl fungerande offentlig marknad krävs att även de mest kompetenta och kvalificerade bolagen med fokus på bl.a. kvalitet, långsiktighet, innovation och socialt ansvarstagande är med i upphandlingarna. På så sätt blir det bättre för samhället i stort.

Åsa: Vad behöver ni som forskningsbolag just nu? 
Hannes: Det vi ser i samband med coronakrisen är att satsningarna på innovation kan bli extra utsatta. Exportsuccéer som till exempel Spotify bildades utifrån en innovation. Om vi inte satsar på innovation framåt så får vi inga nya Spotify. Får vi inga nya Spotify så får vi inga nya jobb. Och det är jätteviktigt just nu!

 

Mer Tendium går att läsa på deras hemsida här.