Hoppa till innehåll

Vid IT&Telekomföretagens årsstämma den 7 maj beslutades om en tillfällig rabatt om 50% på branschavgiften (en del av kostnaden för medlemskapet i förbundet) under 2020. Rabatten gäller för alla befintliga medlemmar och för nytillkomna medlemmar som tecknar medlemskap under 2020.

Bakgrunden till beslutet är att många företag lider stort av den rådande coronakrisen, detta gäller också företag i vår bransch.

– IT&Telekomföretagen arbetar hårt med att stödja och stötta våra medlemmar i denna svåra tid, dels med rena arbetsgivarrelaterade frågor, dels genom vårt påverkans- och opinionsbildningsarbete. Dock är den ekonomiska påverkan för våra medlemsföretag, givet covid-19, ett faktum varpå förbundet önskar kunna lätta på denna börda något genom en tillfällig rabatt på branschavgiften under 2020, säger Åsa Zetterberg, förbundsdirektör för IT&Telekomföretagen.

Underskottet kommer att tas från förbundets kapital och påverkar inte IT&Telekomföretagens verksamhet för året.

– Vi fortsätter att driva våra frågor och vår verksamhet enligt plan med fortsatt stort fokus på att hjälpa våra medlemsföretag i den svåra situation som näringsliv och samhälle nu befinner sig i, givet coronapandemin, säger Åsa Zetterberg.

Frågor och svar om branschrabatten