Hoppa till innehåll

– konstruktiva förslag för att klara coronakrisen och rusta Sverige för framtiden

Om det inte vore för vår världsledande techsektor, den relativt höga digitala mognaden bland landets medborgare och att Sverige trots allt har kommit en bit på vägen i sin digitala omställning, hade vi stått ännu svagare i denna kris vi nu upplever. Det är med andra ord viktigt att IT- och telekom­branschen kan tackla den pågående krisen på ett bra sätt, inte bara för sin egen skull utan även för andra delar av näringslivet, för den offentliga sektorn och för samhället i stort.

Men även om vi nu är med om en av de snabbaste digitala omställningarna någonsin och att delar av vår bransch går för högtryck, så lider väldigt många företag inom sektorn stort. Med en starkt minskad efterfrågan står nu tyvärr varsel och konkurser inför dörren, om inte något görs.

IT&Telekom­företagen har tagit fram en önskad, politisk åtgärdsplan – på kort respektive medellång och lång sikt IT&Telekom­företagens åtgärdspaket-april-2020 – för att branschen ska kunna upprätthålla sin allt viktigare roll som samhällsbärare och som motor för svensk ekonomi. I den stundande lågkonjunkturen som nu står för dörren behövs tillväxtfrämjande investeringar som kan kick-starta den svenska ekonomin. Här kommer den digitala sektorn att utgöra en central roll som möjliggörare, men för detta krävs rätt förutsättningar och att rätt politiska beslut fattas.

I kriser föds det något nytt. Stöd det digitala och kreativa entreprenörskapet inom IT- och telekom­branschen – och stöd på så vis lösningar på dagens utmaningar och framtidens jobb.

Till IT&Telekomföretagens åtgärdspaket