Hoppa till innehåll

Regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna har aviserat att flera stöd som vidtagits under krisen kommer att förlängas. Det handlar bland annat om förlängd stödperiod för korttidsarbete, anstånd med skatteinbetalning och omställningsstöd.

Gällande korttidsarbete kommer regeringen tillfälligt att föreslå ändrade regler för stödperiodernas längd samt förlänga de tillfälliga reglerna om storleken på stödet. Företagen kommer tillfälligt att kunna få stöd under en längre period än de sex plus tre månader. Huvudlinjerna i den föreslagna tillfälliga förlängningen innebär att:

– Stöd kan beviljas till den 30 juni 2021, oavsett när företaget började tillämpa korttidsarbete.

– De nuvarande nivåerna ska kvarstå fram till 31 mars 2021. Det vill säga i januari-mars kommer subventioneringsgraden att vara 75 procent, vilket är samma nivå som stödet ligger på i år. Från 1 april 2021 till den 30 juni 2021 blir subventionsgraden 50 procent. Från den 1 juli 2021 ska ordinarie regler gälla.

– Den föreslagna regeländringen behöver remitteras och lagrådsgranskas, och planeras träda i kraft den 15 februari 2021. Reglerna ska tillämpas retroaktiv från den 1 december 2020. Avsikten är att det inte ska behöva uppstå något uppehåll för företag som tillämpat korttidsarbete från och med mars 2020 och därmed per den 30 november 2020 uppnår den maximala stödperioden enligt ordinarie regler.

Den exakta utformningen av förslaget kommer inte vara klart förrän riksdagen fattar beslut vilket kan komma att ske först i januari 2021. En förlängning har förespråkats brett så en majoritet i riksdagen torde stå bakom förslaget även fast det kan finnas vissa detaljer som kan vara oklart tills beslutet är fattat.

Möjligheten till anstånd med skatteinbetalningar föreslås att utökas med ytterligare ett år för alla som har beviljats anstånd enligt det nya regelverket.

Omställningsstödet som riktar sig till företag som har tappat i omsättning mellan mars och juli i förhållande till motsvarande period 2019 föreslås att förlängas i ytterligare tre månader så att det också kan sökas för augusti-oktober 2020. Stödet riktar sig till företag som har tappat minst 50 procent av omsättningen under denna period jämfört med samma period 2019.

I detta allvarliga läge med ökad smittspridning och nya restriktioner införs påverkas ekonomin. Vi behöver stödja livskraftiga företag att ta sig igenom krisen. IT&Telekomföretagen har genom vår samverkan med Almega bl.a efterfrågat förlängda krisåtgärder för företagen. Ersättningen för korttidsarbete har varit en effektiv åtgärd när det gäller att behålla företag och jobb. Tillsammans med förslagen om förlängt omställningsstöd och anstånd för skatteinbetalningar kan företag och jobb i större utsträckning ha en möjlighet att komma ut krisen.

IT&Telekomföretagen fortsätter att bevaka utvecklingen och kommer uppdatera med nyheter om det aktuella läget.

Länk till regeringens webbplats: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/11/ytterligare-krisatgarder-for-foretag/