Hoppa till innehåll

Med anledning av den snabba händelseutvecklingen till följd av coronapandemin och dess stora påverkan på näringslivet, har IT&Telekomföretagen vid tre tillfällen under 2020 skickat ut enkäter till medlemsföretagen för att få en bild över hur branschen påverkats. Givet att pandemin fortsatt pågår inledde vi året med en fjärde enkät, med möjlighet att få svar om hur helåret 2020 såg ut för medlemmarna och hur man ser på 2021. Detta är därför en sammanställning av den fjärde enkäten som ägde rum i januari.

Syftet med enkäten är dels att samla in den senaste informationen från våra medlemsföretag för att kunna informera om läget i branschen och ge bästa möjliga stöd till våra medlemmar, dels att informera beslutsfattare om vilka åtgärder som krävs för att stödja företagen i branschen.

Metod och fakta

Enkäten, som skickades ut till ca 1300 vd:ar och ekonomiansvariga hos medlemsföretagen, var öppen mellan den 18 och 28 januari 2021. Den genererade totalt 146 svar.

Läs och ladda ner enkätsvaren:

Effekter av coronapandemin för IT&Telekomföretagens medlemmar, januari 2021 

 

Ett webbinarium arrangerades den 10 februari där enkätresultatet presenterades: