Hoppa till innehåll
Igår (23/4) hade jag tillsammans med vår styrelseordförande Pär Fors, ett möte med Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister (S) – självklart ett corona-anpassat, digitalt sådant.

Vid mötet fick vi möjlighet att framföra branschens förslag till åtgärdspaket med anledning av den rådande corona-pandemin som vi och resten av världen drabbats så hårt av. De åtgärder vi ser måste till handlar dels om extra satsningar på kort sikt och breddning av redan vidtagna, politiska åtgärder i syfte att mildra den mest akuta krisen. Även om det finns delar av vår sektor som går för högtryck, så befinner sig även vår bransch i ett oerhört oroande läge. Många företag lider nu stort. IT-marknaden bedöms tappa 15 – 20 miljarder kronor under 2020, vilket är en minskning av IT-marknaden på 12 procent under 2020 med en återhämtning 2021 med 6 procent och därefter med 4 – 5 procent per år. Det innebär att den svenska IT-marknaden når samma nivåer som före Covid-19 först till år 2023. För det krävs dock en starkare återhämtning än under finanskrisen 2008 – 2009. Konjunkturinstitutets barometer för april presenterades även igår. Den visar ett historiskt ras. Det är lägre än den lägsta nivån under finanskrisen. Rapporten visar att samtliga sektorer i näringslivet har bidragit till fallet och även vanligtvis starka branscher som vår har drabbats.

Samtidigt som extra krisåtgärder alltså behövs här och nu, ser vi också att vi behöver lyfta blicken något och se vad Sverige behöver göra på lite längre sikt för att, utifrån ett nytt normalläge, minska samhällets och näringslivets sårbarhet och samtidigt främja en hållbar utveckling. Utöver att hantera den akuta situationen behöver det nu också investeras i en omställning för framtiden där de nya jobben och tillväxten finns, och för att klara välfärden. Den senaste tiden har den digitala omställningen gått snabbare än någonsin tidigare. Vi behöver hålla fast vid denna takt och använda det momentum som nu finns i samhället för att på riktigt ställa om och rusta människor och verksamheter för framtiden. Att också aktivt visa vägen mot framtiden inger hopp i dessa tuffa tider.

För om jag ska skulle drista mig till att försöka se en liten ljuspunkt i denna kris, så är det att vi som individer, företag och offentlig sektor har ändrat våra invanda mönster och i snabbare takt än tidigare tagit tillvara på de digitala hjälpmedel som finns. Dessutom att vi som bransch så tydligt har visat att vi är samhällsbärande och har kunnat klara den ökade belastningen på näten och möta den ökade efterfrågan på vissa typer av digitala tjänster på ett förtjänstfullt sätt. Också glädjande att se de nya samspel som nu sker mellan olika aktörer, inte sällan mellan offentliga aktörer och vi som bransch. Inom ramen för vårt initiativ #vitecherupp kan vi med glädje och stolthet se alla fina insatser som görs för att bidra konkret i denna kris.

Vi hade igår en bra dialog med ministern och vår förhoppning är att kunna följa upp de olika förslagen med konstruktiva samtal med såväl regeringen som med andra relevanta parter, i syfte att få gehör för och aktion kring de åtgärder som vi som bransch ser måste till i syfte att rusta Sverige inför framtiden.