Hoppa till innehåll

Idag var det formella startskottet för regeringens uppdrag att ta fram lösningar på behovet av kvalificerad digital kompetens, genom en livesänd konferens som IT&Telekomföretagens förbundsdirektör Åsa Zetterberg medverkade i. Under två års tid kommer de ansvariga myndigheterna Tillväxtverket och UKÄ att samverka med en rad aktörer för att både kartlägga och ta fram förslag på lösningar. Åsa Zetterberg betonade vikten av att utredningen jobbar ”action-baserat” – lösningarna behövs nu, inte om två år.

Konferensen (som går att se i efterhand här) inleddes med en presentation av ett förarbete kring själva begreppet ”digital spetskompetens”, som gjorts av ett team lett av KTH-professorn Jan ”Gulan” Gulliksen. Spetskompetensbegreppet är problematiskt på flera sätt, då det – trots ”spets”-ordet – inrymmer en stor bredd av kunskaper, egenskaper och förmågor. Gulan-teamet har landat i att det inrymmer det inrymmer sex komponenter, där den första – kunskap – i sin tur består av fyra delar – se nedan.

Definition Digital Spetskompetens
Bild: Jan Gulliksens m.fl. förslag till definition av digital spetskompetens, presenterad på konferens 28/4 -2020.

 

Digital spetskompetens består av mer än den tekniska kompetensen

Åsa Zetterberg betonade att ”digital spetskompetens” inte är ett begrepp som vanligen används i IT-branschen, utan att aktörerna i branschen snarare talar om de enskilda roller – utvecklare, ux:are, projektledare med flera – som man söker. Att IT-kompetensen/spetskompetensen består av mer än den tekniska kompetensen har dock varit en självklarhet i IT-branschen under lång tid, och de rapporter som IT&Telekomföretagen tagit fram används en triangelmodell där förutom den tekniska kompetensen också de verksamhets- och affärsnära kompetenserna lyfts fram. Åsa betonade att runt 40 procent av alla som jobbar med digitala spetsyrken har roller som mer betonar det ”kombinatoriska”, med projektledare som ett typiskt exempel.

En stor del av diskussionen på konferensen handlade om kopplingen till livslångt lärande och hur yrkesverksamma ska öka sin digitala spetskompetens. Åsa Zetterberg lyfte då fram IT&Telekomföretagens förslag till Tech-checkar som ett sätt att stimulera detta.

Åsa föreslog också att det Råd för digitala spetskompetensförsörjning som Gulan-teamet har föreslagit får ett tydligt action-baserat och kampanjmässigt uppdrag, så att vi kan ta fram lösningar på kompetensbehoven redan nu och att det inte väntar i två år.