Hoppa till innehåll

IT&Telekomföretagens styrelseordförande Pär Fors:

Corona-krisen är en extraordinär händelse med stor påverkan på samhället i stort, men även på näringslivet. En del åtgärder för att stötta företagen är redan tagna av regeringen och såväl Svensk Näringsliv som Almega har även framfört önskemål om ytterligare åtgärder. Jag välkomnar flera av förslagen, men det behövs mer för att stödja våra medlemsföretag och i tider som dessa har även IT&Telekomföretagen en viktig roll att spela utifrån flera perspektiv.

Våra företag genomför förstås en rad åtgärder på egen hand för att möta krisens utmaningar, men det är också tydligt att vi blir en starkare röst om vi parallellt driver frågor gemensamt. Här jobbar vi aktivt för att fånga upp dessa frågeställningar från medlemsföretagen för att koordinera och lyfta önskemål till regeringen och berörda myndigheter. En självklar fråga att driva är att den publika sektorn i stort föregår med gott exempel och inte stoppar pågående och planerade IT-projekt och investeringar inom telekomsektorn, utan tvärtom agerar kontracykliskt för att öka investeringarna för att upprätthålla efterfrågan och därmed arbetstillfällen.

Slutligen är det även uppenbart att våra medlemsföretag sitter på nyckelroller för att adressera en del av de utmaningar som vårt samhälle nu ställs inför. Några få exempel av många: När allt fler ska jobba hemifrån behövs en fungerande digital infrastruktur och lösningar för både distansarbete och distansundervisning måste finnas på plats. Myndigheterna behöver hjälp att kunna fatta välunderbyggda beslut och där AI kan vara en del av lösningen när det kommer till att analysera stora datamängder, inte sällan med komplexa samband. Här behöver vi investeringar för att möta krisens utmaningar; aktivitet framför passivitet. Vi vill som bransch hjälpa samhället att komma igenom den här tuffa perioden, och vi vet att vi har en viktig roll att spela. Anslut er därför gärna till uppropet #vitecherupp och sprid era goda exempel!

Vi på IT&Telekomföretagen finns här för er och vårt ansvar är att hjälpa er både i med- och motgång. Tveka inte att höra av dig om du behöver hjälp eller har frågor!