Hoppa till innehåll

Det må se nattsvart ut för stora delar av ekonomin, men vi får inte glömma att det finns en framtid efter Corona, och att de som idag läser på högskolorna kommer att komma ut till en annan, betydligt ljusare verklighet. Och då måste företagen vårda sina varumärken så att de lockar de bästa.

Undersökningsföretaget Universum gör regelbundna enkäter bland studenter vilka deras drömarbetsgivare är. Den senaste rapporten går att ladda ner här. Svaren har delats upp utifrån vilken utbildning som studenterna läser: Civilingenjör, högskoleingenjör, IT, ekonomi och juridik. En tydligt trend är att IT-studenter lockas även till företag och organisationer som inte är typiska IT-arbetsgivare, som Volvo Cars, Säkerhetspolisen och IKEA.

Hur klarar sig IT&Telekomföretagens medlemsföretag?

En sammanvägning av svaren från civilingenjörs-, högskoleingenjörs-, ekonom- och IT-studenterna som gjorts av Svenska Dagbladet visar att det finns tre på topp 12: Ericsson (plats 2), Microsoft (plats 5) och Google (plats 11).