Hoppa till innehåll

Förestående möte med Digitaliseringsministern

IT&Telekomföretagen har sedan flera år drivit på för att handeln ska gå över till digitala kvitton. Enligt kassaregisterlagen ska den som säljer en vara eller tjänst alltid erbjuda kunden kvitto. Inledningsvis ansåg Skatteverket att kvittot skulle vara i pappersformat. Men efter påstötningar från bland andra IT&Telekomföretagen ändrade sig myndigheten och sedan 2012 är även digitala kvitton giltiga.

Det finns många skäl till att gå över till digitala kvitton. De är lättare att lagra än fysiska, de är mer miljövänliga och de innebär att det går snabbare att hantera utläggsredovisningar. Utöver dessa drivkrafter så kan till exempel återkallelser hanteras på ett enklare sätt i och med spårbarhet.

Det är därför glädjande att regeringen nu har uppmärksammat att övergång digitala kvitton är ett viktigt delprojekt i det stora arbetet som omfattar exempelvis elektroniska fakturor i offentliga upphandlingar.

IT&Telekomföretagen kommer att delta i rundabordssamtal hos Digitaliseringsministern den 18 december tillsammans med aktörer från handeln, kvittooperatörer och standardiseringsorganisationer. Målsättningen med detta är att enas om en handlingsplan för att stimulera övergången till digitala kvitton.