Hoppa till innehåll
IT&Telekomföretagen är en positiv och konstruktiv kraft för ett digitaliserat och hållbart samhälle; branschen går ofta i bräschen för utvecklingen. Därför har kemikalieskatten väckt starka känslor eftersom den har flera allvarliga brister. Nu presenterar IT&Telekomföretagen tillsammans med andra aktörer en rapport för en hållbar kemikalieskatt.

Sedan lagstiftningsförslaget presenterades år 2016 har IT&Telekomföretagen varit kritiska till skatten. Det var tydligt att den inte skulle uppfylla sina uppsatta mål och därtill skulle den vara skadlig för branschen. Därför avrådde IT&Telekomföretagen regeringen att införa skatten.

I samband med budgetpropositionen 2019 presenterade regeringen ett förslag på att avsevärt höja kemikalieskatten. I remissvaret till regeringens promemoria framhöll IT&Telekomföretagen att ett högre skattetryck skulle öka risken för falsk substitution, det vill säga att företag väljer bort bra kemikalier till fördel för sämre. Dessutom saknades förslag på att komma tillrätta med ett grundläggande fel i lagstiftningens utformning: att den inte fokuserar på kemikaliernas hälso- och miljöegenskaper utan på hur kemikalierna framställs.

IT&Telekomföretagen en konstruktiv part

För att vara en aktiv och konstruktiv part i frågan har IT&Telekomföretagen tillsammans med andra aktörer under slutet av 2018 och början av 2019 arbetat med att ta fram en rapport. Målet har varit att presentera förslag på hur kemikalieskatten skulle kunna bli mer ändamålsenlig. I rapporten presenteras bland annat förslag om att introducera ett nollskattealternativ och att beskatta kemikalierna utifrån deras hälso- och miljöegenskaper.

En ensidig sammanfattning på engelska av rapporten kan läsas här.

Avslutningsvis har IT&Telekomföretagen konsekvent varit kritiska till både till kemikalieskattens tillblivelse och dess utformning, och strävar alltjämt efter att vara en konstruktiv kraft för att samhället ska kunna vara både hållbart och digitaliserat.


Alla dokument som berör IT&Telekomföretagens samlade position avseende kemikalieskatten finns tillgängliga för nedladdning på denna sida.