Hoppa till innehåll

Nyligen valdes Yashar Moradbakhti, vd för Lingio, till ny ledamot i IT&Telekomföretagens styrelse. Med ny energi hoppas han kunna lyfta fram mindre företags villkor och förutsättningar i näringslivet.

– Det är en stor ära. Frågor som rör IT är viktiga för hela Sverige och alla branscher kommer att digitaliseras. Jag är mån om att skapa relationer och lyssna utåt på små och nya företag i branschen, säger Yashar Moradbakhti.

Lingio har tagit fram en app som erbjuder språkkurser i yrkessvenska. Med artificiell intelligens och spelmekanik vill företaget göra det lättare och roligare för människor att lära sig svenska. Idén till Lingio föddes 2015.

– När medier började uppmärksamma tragedin i Syrien började vi tänka på hur vår kompetens inom IT och teknik kunde hjälpa dem som kom till Sverige, säger Yashar Moradbakhti och fortsätter:

– Jag och mina föräldrar kom hit från Iran och har gjort samma resa som de som kommer nu. Svenska språket har alltid varit en fördel att kunna bra. Appen riktar sig inte bara till personer från Syrien, utan också från länder såsom Somalia och Eritrea. Men den vänder sig även till personer från länder i Europa som kommer till Sverige för att arbeta i till exempel IT-sektorn.

Kompetensförsörjningen måste bli bättre

En utmaning som Lingio delar med andra IT- och telekomföretag är bristen på kompetens. Om tre år väntas 70 000 personer saknas inom branschen.

– Det går inte att förlita sig på en enskild satsning utan samhället måste ha flera olika lösningar. Här har IT&Telekomföretagen en viktig roll att fylla för att visa hur attraktiv branschen är, säger Yashar Moradbakhti.

En viktig nyckel i att lösa bristen på kompetens är att attrahera arbetskraft från andra länder.

– Man borde införa samma satsningar som de som har genomförts i USA. Enklare regler för visum, bättre matchning på arbetsmarknaden och tillgängliga bostäder är några delar som behövs.

Hur tycker du att politikerna har hanterat digitaliseringen?

– De har varit bra på att lyssna på företagen, men det finns alltid rum för förbättring. I grund och botten handlar det om relationer. Ju närmare branschen och politikerna kommer varandra desto bättre kan förståelsen för digitaliseringen bli. Branschen kan erbjuda kunskap och visioner om vart den globala marknaden är på väg och att vi tillsammans ska ha ambitionen att Sverige ska vara världsbäst inom digital teknik, säger Yashar Moradbakhti.