Internetprojekt, Allmänna bestämmelser (10 ex)

300 kr

900 kr exkl. moms för icke-medlemmar

Internetprojekt är baserat på IT-Projekt, men är speciellt anpassat för Internet-orienterade projekt. Avtalet kan användas vid projekt kring utveckling av intranät, extranät och liknande tjänster. De svenska avtalen beställs i buntar om 10 ex i varje bunt.

Tryckta standardavtal köps via print on demand: Alla våra standardavtal trycks då kunden gör ett köp av tryckta standardavtal, sk print on demand. Vid köp av print on demand-produkter upphör ångerrätten när produktionen av varan har påbörjats, detta innebär att köpet av tryckta standardavtal är bindande.

Ladda ner
Artikelnr: T-014-P Kategori:

Innehåll

Allmänt
Uppdragets omfattning
Ändring av Uppdraget
Uppdragets genomförande
Risken för Internettjänsten
Acceptanskontroll, godkännande
Delgodkännande
Leverantörens försening
Kundens försening
Ansvar för fel
Skadeståndsansvar
Rättigheter, licensvillkor
Rättighetsklarering
Intrång i immateriell rätt
Ersättningsform
Betalning
Sekretess
Säkerhet och personuppgifter
Affärsetiska principer
Avbeställning och förtida upphörande
Force majeure
Meddelanden
Överlåtelse
Tillämplig lag, tvist