Agila projekt, Allmänna bestämmelser (10 ex)

300 kr

900 kr exkl. moms för icke-medlemmar

Agila Projekt kan användas vid projekt där parternas uppdragsmetod och samverkansformer baseras på agila principer och där kraven på det som leverantören ska leverera till kunden definieras successivt.

De svenska avtalen köps i buntar om 10 ex.

Tryckta standardavtal köps via print on demand: Alla våra standardavtal trycks då kunden gör ett köp av tryckta standardavtal, sk print on demand. Vid köp av print on demand-produkter upphör ångerrätten när produktionen av varan har påbörjats, detta innebär att köpet av tryckta standardavtal är bindande.

Ladda ner
Artikelnr: T-002-P Kategori:

Innehåll

 • Definitioner
 • Avtalet
 • Flyttat arbetsinnehåll
 • Produkt/er
 • Projektmål
 • Releaser
 • Reservtidsbox
 • Tidsbox
 • Tidsboxsekvens
 • Uppdrag
 • Uppdragsbeskrivning
 • Uppdragsplan
 • Uppdragsstyrning
 • Ändring av Uppdraget
 • Uppdragets omfattning
 • Uppdragets genomförande(allmänt)
 • Uppdragets genomförande
 • Uppdragsstyrning
 • Leverantörens åtaganden
 • Kundens åtaganden
 • Genomförande och verifiering av Tidsbox
 • Ändring av Uppdraget
 • Avslut av Uppdraget
 • Kundens förtida avslutande av Uppdraget
 • Förlängning av Uppdraget
 • Ansvar för fel
 • Skadeståndsansvar
 • Immatriella rättigheter, licensvillkor
 • Intrång immatriella rätt
 • Risken och leveransvillkor
 • Ersättningsform
 • Övertid och restid
 • Priser, avgifter för Produkter
 • Utlägg, resekostnader
 • Betalning
 • Sekretess
 • Säkerhet och personuppgifter
 • Affärsetiska principer
 • Förtida upphörande
 • Force majeure
 • Åtaganden vid samarbetets upphörande
 • Meddelanden
 • Överlåtelse
 • Tillämplig lag, tvist