Allmänna leveransvillkor 91 – Enkla leveranser av datorer och kontorsutrustningar (10 ex)

300 kr

900 kr exkl. moms för icke-medlemmar

Avtalet kan användas vid enklare leveranser, t.ex. för den som enbart är produktleverantör. Avtalet avser leveranser av maskinprodukter enligt produktspecifikation.

Tryckta standardavtal köps via print on demand: Alla våra standardavtal trycks då kunden gör ett köp av tryckta standardavtal, sk print on demand. Vid köp av print on demand-produkter upphör ångerrätten när produktionen av varan har påbörjats, detta innebär att köpet av tryckta standardavtal är bindande.

Ladda ner
Artikelnr: T-005-P Kategori:

Innehåll

Definitioner
Avtalad specifikation
Dokumentation
Förberedelse och installation
Leveransdag
Leverans- och fraktkostnader
Leveransförsening
Risken för Produkter
Pris, betalning
Dröjsmål med betalning
Ägarförbehåll för maskinprodukt
Särskilda villkor för Programprodukter
Underhåll
Ansvar för fel
Ansvarsbegränsning
Affärsetiska principer
Överlåtelse av Avtalet
Tvist