Hoppa till innehåll

”Innovation och entreprenör­skap är centralt för att driva till­växt”

Intervju med Lars Kry, vd för Nexer Group.

Den digitala utvecklingen går fort och inom flera områden har EU haft svårt att följa med de länder och regioner som leder utvecklingen globalt. Vad anser du är viktigast för att stärka EU:s digitala konkurrenskraft? 

– Den snabba utvecklingstakt som vi befinner oss i ställer kvar på prioritering, handling och investering. För att EU ska kunna öka sin digitala konkurrenskraft anser jag att det behövs större investeringar inom AI, infrastruktur och cybersäkerhet. Detta är områden som kommer att medföra stora förändringar för både företag, samhälle och medborgare och då krävs satsningar och investeringar.

En vanlig kritik mot digitaliseringspolitiken inom EU är att regleringsbördan har ökat kraftigt under senare år. Delar du den bilden och hur påverkar det ditt företag? 

– Regleringsbördan inom EU har ökat vilket till stor del är relaterat till initiativ som syftar till att skydda konsumenters data och integritet (exempelvis GDPR) samt även reglera ny teknik såsom AI med till exempel AI-akten. Jag tror att detta är ett måste allt eftersom nya tekniker växer fram samt att tekniken mognar. Viktigt dock att säkra att innovation, flexibilitet och snabbhetinte påverkas negativt då dessa är viktigakonkurrensfaktorer.

Snart ska Sverige välja 21 Europaparlamentariker. Vad är dina medskick till kandidaterna och vilka tre frågor skulle du vilja att de driver i Bryssel för att gynna utvecklingen av ett konkurrenskraftigt och hållbart digitalt Sverige? 

– Det är av stor vikt att kandidaterna representerar Sverige på ett förtjänstfullt sätt och aktivt driver frågor som stärker Sveriges position inom en konkurrenskraftig och hållbar digital framtid. Här är tre centrala frågor jag skulle vilja att de tar med sig till Bryssel: 

1. Innovationskraft

Innovation och entreprenörskap är centralt för att driva tillväxt och konkurrenskraftiga företag. EU bör underlätta samverkan, innovations- och forskningsarbete och bidra till en välmående grogrund för entreprenörer och affärsbyggande.

2. Digital Infrastruktur

För att Sverige ska kunna vara ledande inom digitalisering krävs tillgång tillen stark och robust digital infrastrukturöver hela landet. Detta inkluderar inte bara städerna utan också de mer avlägsna delarna och landsbygdsområdena. Europaparlamentarikerna bör arbeta för att säkerställa att EU:s stöd och regelverk prioriterar och underlättar snabb utrullning av 5G/6G. Detta är grundläggandeför att möjliggöra digital innovation på bred front.

3. Techkompetens

Digital kompetens är en grundsten för att kunna navigera och utnyttja de möjligheter som digitaliseringen medför. Kandidaterna bör verka för att EU intensifierar sitt arbete med att integrera digital utbildning på alla nivåer – från grundskola till universitet och vuxenutbildning. Speciellt viktigt är att fokusera på programmering, dataanalys, cybersäkerhet och digitalt entreprenörskap som kärnkompetenser i läroplaner.