Hoppa till innehåll

”Vi måste göra det enkelt för bolagen att använda tekniken”

Intervju med Anna Wikland, Sverigechef, Google.

Den digitala utvecklingen går fort och inom flera områden har EU haft svårt att följa med de länder och regioner som leder utvecklingen globalt. Vad anser du är viktigast för att stärka EU:s digitala konkurrenskraft? 

– Vi lever i en så spännande tid – jag har haft förmånen att vara Sverigechef på Google i åtta år och de tekniksprång AI-utvecklingen har tagit är inte bara spännande utan också väldigt viktiga. Viktiga för att med AI som hjälp, kan vi lösa utmaningar som vi står inför på till exempel klimat- och miljöområdet och hälsoområdet. Med hjälp av generativ AI kan vi alla nu förbättra och förstärka våra förmågor – vilket kommer innebära en stor produktivitetsvinst vilket kan boosta Europas BNP med 8 procent och för Sverige med 9 procent! Detta skulle inte bara vara ett välkommet tillskott i ekonomin, utan även stärka vår konkurrenskraft. Så det bästa EU kan göra är att säkerställa att vi tar till oss tekniken. För att göra det möjligt ser vi att EU behöver göra följande: 

  • Investera i människor. 
  • Investera i forskning och innovation. 
  • Skapa en digitaliserad inre marknad. 

En vanlig kritik mot digitaliseringspolitiken inom EU är att regleringsbördan har ökat kraftigt under senare år. Delar du den bilden och hur påverkar det ditt företag?  

– Utifrån vårt perspektiv är det viktigt att vi får tydliga regelverk på plats som främjar innovation framåt, vi måste göra det enkelt för bolag att använda tekniken och göra rätt. På Google fokuserar vi på att säkerställa att vi gör de förändringar av våra produkter och processer som krävs för att leva upp till regelverk såsom regler om en inre marknad för digitala tjänster (DSA), förordningen om digitala marknader (DMA), AI-akten, EUCS (EU Cloud Certification Scheme) med flera. 

– Detta arbete är i sin linda och det är viktigt att dra lärdom från till exempel införandet av GDPR där en studie från amerikanska Federal Trade Commission visat att EU-företag minskade sin användning av data och att användningen av data blev 20 procent dyrare. Framåt måste vi därför se till att genomförandet av regelverken på ett sätt som gynnar användningen av digitala lösningar och stärker EU:s innovationsförmåga och konkurrenskraft. 

Snart ska Sverige välja 21 Europaparlamentariker. Vad är dina medskick till kandidaterna?

– Sveriges röst i EU är viktig och Europaparlamentariker har en unik möjlighet att påverka frågor som driver utvecklingen framåt! En idé skulle kunna vara att identifiera de hinder som kvarstår för att uppnå en digitaliserad inre marknad och arbeta för att undanröja dem genom att säkerställa regelharmonisering, borttagning av barriärer samt minska kostnader för aktivitet över gränserna.