Hoppa till innehåll

Bransch- och arbetsgivar-medlemskap

Välkommen till Sveriges enda bransch- och arbetsgivar­organisation för alla företag i techbranschen!

I tillägg till vår branschverksamhet – som ger direkt tillgång till ett värdefullt kontaktnät av branschkollegor och experter, och möjlighet att delta i vårt gemensamma arbete med alltifrån formulering av branschgemensamma utmaningar till påverkansaktiviteter – får du personlig arbetsgivarservice och förhandlingsstöd genom Almega och Arbetsgivarguiden, och tecknar bransch­anpassade och flexibla kollektivavtal.

Arbetsgivarguiden

Almegas kunskapsbank på webben innehåller aktuell information om ditt/dina kollektivavtal, svar på frågor kring pension, försäkringar, lön, lagar, arbetsmiljö och annat som rör din roll som arbetsgivare och chef, och mallar, checklistor och blanketter för nedladdning.

Bransch­anpassade och flexibla kollektivavtal

TechSverige tecknar kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor för IT- respektive Telekom­företag.

Personlig rådgivning och förhandlingsstöd

Erfarna förhandlare och experter ger dig personlig rådgivning i arbetsrätt, arbetsmiljö, lön-, pension- och försäkringsfrågor, och bistår med förhandlingshjälp i lokala och centrala förhandlingar. Som bransch- och arbetsgivarmedlem kan du alltid kontakta Almegas rådgivare för att få svar på dina frågor, via telefon eller mail.

Kurser och utbildningar

Almega erbjuder allmänna och skräddarsydda kurser och utbildningar inom områdena arbetsrätt, avtal, lön och arbetsmiljö.

Affärsetiska grundprinciper

Våra affärsetiska grundprinciper har till syfte att ge TechSveriges medlemmar riktlinjer för hur anställda, leverantörer, kunder och andra intressenter ska behandlas på ett lagenligt, rättvist och etiskt acceptabelt sätt. Affärsetiska grundprinciper.

Vad kostar det då?

Kostnaden för ett medlemskap varierar utefter ditt företags storlek och antal anställda. Det går också en avgift till Svenskt Näringsliv. Den är beroende av om du har fler eller färre än 250 anställda.

Vill du veta vad kostnaden blir för dig och ditt företag så kan du räkna ut den här.

Klicka på denna länk för att räkna ut er ungefärliga medlemsavgift. Om företaget har fler än 250 årsanställda eller tillhör en koncern med fler än 250 anställda ber vi er kontakta intresseanmalningar@almega.se för att räkna ut medlems­avgiften.

Bli medlem

Har du bestämt dig?

Fyll i och skicka in formuläret på den här sidan så att vi på bästa sätt och så fort som möjligt kan bemöta ditt intresse.

När du fyller i kontaktformuläret innebär det att vi kommer att behandla personuppgifter för den som du anmält som kontaktperson. Detta för att vi ska kunna återkoppla med rätt information. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter den registrerade har.

Vi kontaktar dig!

När vi fått din intresseanmälan kontaktar vi dig, för att säkerställa att du vet allt du behöver veta om vad medlemskapet innebär. I de flesta fall vill vi också träffa dig personligen för att tillsammans räta ut alla eventuella frågetecken.

Du färdigställer din ansökan

När vi haft kontakt färdigställer du din ansökan och skickar in till oss. Du kan behöva komplettera med handlingar som till exempel tillstånd från myndigheter, registreringsbevis och underlag från Skatteverket.

Vi bekräftar ditt medlemskap och välkomnar dig till oss!

När vi tagit emot din formella ansökan granskar vi de uppgifter du lämnat, och bekräftar ditt medlemskap i TechSverige.

Intresseanmälan