Hoppa till innehåll

TechSverige kliver ur nuvarande samarbete med Almega

TechSveriges styrelse har beslutat att säga upp ägar- och samverkansavtalet med Almega. Beslutet innebär att organisationen kommer att få möjlighet att agera på ett mer fristående sätt och frigöra resurser för att helt och hållet vara inriktad på branschens utveckling och techföretagens behov.

Techbranschen är expansiv och har etablerat sig som Sveriges nya basindustri och bidrar årligen med omkring 300 miljarder kronor till Sveriges BNP. Techföretagens lösningar är också en förutsättning för digitalisering och innovationskraft inom andra branscher och för samhället i stort. 

Den snabba tillväxten och förändringstakten ställer nya krav på branschen och TechSverige som organisation. För att driva framtidsfrågor och vara en än mer relevant bransch- och arbetsgivarorganisation behöver TechSverige stå mer fristående.

– Samarbetet med Almega har varit bra, men branschen utvecklas snabbt och vi behöver hänga med i denna utveckling. Ett fristående TechSverige kan erbjuda befintliga och nya medlemsföretag en verksamhet som är helt och hållet inriktad på techsektorns utveckling och behov, säger Per Wallentin, styrelseordförande i TechSverige.

Nuvarande avtal med Almega gäller fram till årsskiftet 2024/2025. Den 1 januari 2025 kommer TechSverige att vara en fristående organisation men fortfarande kvar inom tjänstesektorn och Svenskt Näringsliv. 

– Fram tills dess kommer vi att bygga vidare på den kompetenta verksamhet som TechSverige redan idag bedriver och till detta utveckla en vass och branschanpassad arbetsgivarservice. Vi kommer att tillgodose de behov som såväl stora som små- och medelstora företag i branschen har, vad gäller arbetsgivarservice, kollektivavtal, förhandlingar, juridisk rådgivning och annat stöd. Vi kommer att göra detta i nära dialog med såväl medlemsföretag som våra fackliga parter och andra nyckelaktörer, avslutar Wallentin.