Hoppa till innehåll

Frågor och svar med anledning av TechSveriges beslut att lämna Almega

TechSveriges styrelse har beslutat att säga upp det ägar- och samverkansavtal som ligger till grund för förbundets samverkan med Almega och övriga förbunden inom Almega. Beslutet innebär att TechSverige kommer att få möjlighet att agera på ett mer fristående sätt och ökar möjligheterna att fullt ut fokusera på branschens utveckling och techföretagens behov.

Här hittar du som medlem frågor och svar kring beslutet och vad det betyder för dig och ditt medlemsföretag.

Frågor och svar

Varför har TechSverige sagt upp avtalet med Almega?

Techbranschen är expansiv och har etablerat sig som Sveriges nya basindustri. Den snabba tillväxten ställer höga krav på TechSverige som organisation. Vi behöver hänga med i utvecklingen och erbjuda befintliga och nya medlemsföretag en bransch- och arbetsgivarorganisation som är helt och hållet inriktad på techsektorns utveckling och behov.

Under det senaste året har vi haft en dialog med övriga förbund inom Almega vilket fokus vi ska ha framåt – och där har vi tyvärr inte kunnat enas.

Vi har varit nöjda med den arbetsgivarservice vi fått från Almega genom åren, men nu det är dags för oss att bygga upp den delen på egen hand. Därför är det ett naturligt steg för oss att lämna det nuvarande samarbetet med Almega. Vi frigör därmed resurser för att fullt ut fokusera på techföretagens behov. De övriga åtta förbunden som är kvar inom Almega kan tillsammans fokusera på sina utmaningar.

Vad innebär ett fristående TechSverige för mig som medlem?

Genom att stå mer fristående kommer TechSverige att kunna erbjuda:

 • Bättre service och mer branschanpassat erbjudande
  Ett fristående TechSverige kommer helt fokusera på behoven hos företag i techbranschen och anpassa service, rådgivning, påverkan, erbjudanden, tjänster och avgiftsmodeller till just era behov.
 • Tydligare och starkare röst som skapar bättre villkor för medlemsföretagen och techbranschen
  Med ett fristående TechSverige ökar tydligheten med vilken vi som organisation uppträder och kommunicerar med omvärlden och ger oss möjlighet att få större genomslag mellan de näringspolitiska och arbetsgivarpolitiska intressen som är av vikt för er medlemmar.
 • En egen och god relation med fackliga motparter vilket ökar chansen att utveckla kollektivavtalen och samarbeten i en för branschen gynnsam riktning
  Som fristående förbund sätter vi vår egen agenda i relation till våra fackliga parter, samtidigt som vi fortsatt samverkar inom tjänstesektorn, sfären och med Svenskt Näringsliv. Genom en egen god relation med våra fackliga parter kan vi mer tydligt företräda branschen och skapa bästa förutsättningar för att utveckla kollektivavtalen, samt för att nå överenskommelser i avtalsförhandlingarna utan varsel eller konflikter.
 • Ökad möjlighet att styra, följa upp och effektivisera verksamheten
  Ett fristående TechSverige innebär att förbundets styrelse och ledning kommer att ha full möjlighet att styra och följa upp såväl bransch- som arbetsgivarverksamheten och därmed verka för att era medlemsavgifter används på lämpligt sätt. Bedömningen är att det finns effektiviserings- och besparingspotential och att medlemsavgifterna kan komma att sänkas över tid.

Hur kan ett fristående TechSverige driva techbranschens frågor på ett mer fokuserat sätt?

TechSverige bedriver sedan tidigare ett starkt påverkansarbete kring branschens gemensamma frågor och har väldigt god kompetens och erfarenhet kring detta. Nu kommer TechSverige att växla upp arbetet med att i större utsträckning också bedriva påverkan i arbetsmarknadsfrågor som är av särskild vikt för våra medlemsföretag.

Vi representerar en stor och växande bransch och har redan många medlemmar. Det finns dock en potential i att få fler företag i branschen att förstå nyttan med kollektivavtal. TechSverige tror på den svenska modellen och vill ta den in i framtiden. Det gör vi bäst genom att ytterligare branschanpassa våra tjänster och avtal, vilket vi har större möjlighet att göra genom att stå fristående än att vara kvar inom Almega och rådande samverkansavtal.

Kommer arbetsgivarservicen till oss medlemmar att ändras?

Fram till den sista december 2024 råder nuvarande avtal med Almega och den service och de tjänster som ni idag har tillgång till genom vårt nuvarande samarbete med Almega, kommer fungera precis som vanligt. Efter det, från den 1 januari 2025, kommer servicen till er medlemmar från TechSverige. Vi kommer att erbjuda den bästa och vassaste expertisen inom området, med stor kunskap om just techföretags förutsättningar och utmaningar.

Vad händer med vårt kollektivavtal?

Ert kollektivavtal påverkas inte av detta och som företag behöver ni inte göra någonting. Allt vad gäller kollektivavtalet förblir oförändrat. Det är TechSveriges som tecknar kollektivavtalen med våra fackliga parter och dessa fortsätter på samma sätt som idag i förbundets regi, även om vi lämnar vårt nuvarande samarbete med Almega.

Påverkar beslutet TechSveriges relation till Svenskt Näringsliv?

TechSveriges nära samverkan och samarbete med Svenskt Näringsliv påverkas inte av beslutet, vilket innebär att vårt engagemang kring gemensamma frågor kommer att fortsätta som tidigare.

Vad händer nu och hur påverkar det mig som medlem?

Formellt sades avtalet upp i samband med styrelsebeslutet den 10 oktober, men då avtalet har ett års uppsägningstid från årsskiftet, innebär det att nuvarande avtal kommer att löpa under hela 2024.  Under den tiden kommer ni att ha tillgång till samma service och tjänster som tidigare.

I januari 2025 blir TechSverige en helt fristående organisation. Fram tills dess kommer vi, i nära kontakt med er – våra medlemmar, men också våra fackliga parter och andra nyckelaktörer, att förbereda oss för och säkerställa att vi har en organisation som står stark på egna ben. Vårt fokus ligger nu på att stärka upp vår arbetsgivarservice för att på allra bästa sätt möta era behov. Dels de behov som finns bland er i de större bolagen, men inte minst också de behov som alla ni som är småföretagare inom techbranschen har.

Vi kommer självklart att hålla er medlemmar löpande informerade under hela processen via ordinarie kommunikationskanaler, så som nyhetsbrev etc.  Har du frågor eller funderingar är du mer än välkommen att höra av dig till oss!

Kontaktpersoner:

Ellinor Bjennbacke

Biträdande förbundsdirektör TechSverige

Stockholm

+46 8 762 69 28 +46 76 801 00 88 E-post

Läs mer

Åsa Zetterberg

Förbundsdirektör

Stockholm

+46 8 762 69 20 +46 70 319 79 32 E-post

Läs mer