Hoppa till innehåll

Frågor och svar med anledning av TechSveriges beslut att kliva ur sam­arbetet med Almega

TechSveriges styrelse har beslutat att säga upp det ägar- och samverkansavtal som ligger till grund för förbundets samverkan med Almega och övriga förbunden inom Almega. Beslutet innebär att TechSverige kommer att få möjlighet att agera på ett mer fristående sätt och ökar möjligheterna att fullt ut fokusera på branschens utveckling och techföretagens behov.

Här hittar du som medlem frågor och svar kring beslutet och vad det betyder för dig och ditt medlemsföretag.

Frågor och svar

Varför har TechSverige sagt upp avtalet med Almega?

Techbranschen är expansiv och har etablerat sig som Sveriges nya basindustri. Den snabba tillväxten ställer höga krav på TechSverige som organisation. Vi behöver hänga med i utvecklingen och erbjuda befintliga och nya medlemsföretag en bransch- och arbetsgivarorganisation som är helt och hållet inriktad på techsektorns utveckling och behov.

Under det senaste året har vi haft en dialog med övriga förbund inom Almega vilket fokus vi ska ha framåt – och där har vi tyvärr inte kunnat enas.

Vi har varit nöjda med den arbetsgivarservice vi fått från Almega genom åren, men nu det är dags för oss att bygga upp den delen på egen hand. Därför är det ett naturligt steg för oss att lämna det nuvarande samarbetet med Almega. Vi frigör därmed resurser för att fullt ut fokusera på techföretagens behov. De övriga åtta förbunden som är kvar inom Almega kan tillsammans fokusera på sina utmaningar.

Vad innebär ett fristående TechSverige för mig som medlem?

Genom att stå mer fristående kommer TechSverige att kunna erbjuda:

 • Högkvalitativ och branschanpassad arbetsgivarservice
  I medlemskapet kommer fortsatt ingå omfattande information och fri rådgivning i arbetsgivarfrågor genom såväl digital som personlig service.
 • Stärkta relationer med fackliga parter
  Vi kommer fortsätta samarbeta med våra fackliga parter för att främja bra villkor för branschen och relevanta kollektivavtal.
 • En tydligare röst för att skapa bättre villkor
  TechSverige är en stor och stark part inom ramen för vår samverkan inom Svenskt Näringsliv och är redan idag en viktig och relevant samhällsaktör. Genom att vara fristående ökar vi vår tydlighet i kommunikationen och kan driva era intressen mer effektivt i både näringspolitiska och arbetsgivarpolitiska frågor.
 • Bättre möjlighet att effektivisera verksamheten
  Ett fristående TechSverige ger oss bättre kontroll och möjlighet att använda medlemsavgifterna optimalt, vilket på sikt kan innebära sänkta avgifter.

Hur kan ett fristående TechSverige driva techbranschens frågor på ett mer fokuserat sätt?

TechSverige bedriver sedan tidigare ett starkt påverkansarbete kring branschens gemensamma frågor och har väldigt god kompetens och erfarenhet kring detta. Nu kommer TechSverige att växla upp arbetet med att i större utsträckning också bedriva påverkan i arbetsmarknadsfrågor som är av särskild vikt för våra medlemsföretag.

Vi representerar en stor och växande bransch och har redan många medlemmar. Det finns dock en potential i att få fler företag i branschen att förstå nyttan med kollektivavtal. TechSverige tror på den svenska modellen och vill ta den in i framtiden. Det gör vi bäst genom att ytterligare branschanpassa våra tjänster och avtal, vilket vi har större möjlighet att göra genom att stå fristående än att vara kvar inom Almega och rådande samverkansavtal.

Kommer arbetsgivarservicen till oss medlemmar att ändras?

TechSveriges arbetsgivarverksamhet utvecklas för fullt för att på allra bästa sätt möta era behov. Den nya verksamheten kommer att vara på plats i god tid före den 1 januari 2025 då TechSverige blir fristående. 

Du som medlem med kollektivavtal kommer fortsatt ha fri rådgivning i arbetsgivarfrågor, men den blir fullt ut branschanpassad och ditt kollektivavtal kommer fortsatt att gälla oförändrat.  

I ditt fortsatta medlemskap i TechSverige ingår följande: 

 • Hög tillgänglighet för personligt stöd och rådgivning från erfarna arbetsrättsexperter och förhandlare som är specialiserade på just TechSveriges kollektivavtal.  
 • Expertis och vägledning inom arbetsrätt, personalfrågor, omorganisationer, uthyrningslagen, cross border-frågor/migration, pension, försäkring, lönesättning och lönestatistik, arbetsmiljö och kompetensförsörjning och alla andra frågor som kan uppkomma i din roll som arbetsgivare. 
 • Information och rådgivning på både svenska och engelska. 
 • Rättsligt biträde i arbetsrättsliga tvister, både vid tvisteförhandlingar med facken och i domstol. 
 • Utbildningar, event och nätverk. 
 • Utvecklat digitalt stöd och mallar dygnet runt (en utvecklad version av dagens Arbetsgivarguide med hjälp av generativ AI). 
 • God regional närvaro i syd, väst, mitt och norr för att stötta små och stora medlemsföretag över hela landet. 
 • Goda förutsättningar för att i nära dialog med er påverka så att kollektivavtal, lagar och regler utformas utifrån branschens särskilda behov och utmaningar.   

Vad händer med vårt kollektivavtal?

Ert kollektivavtal påverkas inte av detta och som företag behöver ni inte göra någonting. Allt vad gäller kollektivavtalet förblir oförändrat. Det är TechSveriges som tecknar kollektivavtalen med våra fackliga parter och dessa fortsätter på samma sätt som idag i förbundets regi, även om vi lämnar vårt nuvarande samarbete med Almega.

Påverkar beslutet TechSveriges relation till Svenskt Näringsliv?

TechSveriges nära samverkan och samarbete med Svenskt Näringsliv påverkas inte av beslutet, vilket innebär att vårt engagemang kring gemensamma frågor kommer att fortsätta som tidigare.

Vad händer nu och hur påverkar det mig som medlem?

Formellt sades avtalet upp i samband med styrelsebeslutet den 10 oktober 2023, men då avtalet har ett kalenderårs uppsägningstid, innebär det att nuvarande avtal kommer att löpa under hela 2024.  Under den tiden kommer ni att ha tillgång till samma service och tjänster som tidigare.

I januari 2025 blir TechSverige en helt fristående organisation. Fram tills dess kommer vi, i nära kontakt med er – våra medlemmar, men också våra fackliga parter och andra nyckelaktörer, att förbereda oss för och säkerställa att vi har en organisation som står stark på egna ben. Vårt fokus ligger nu på att stärka upp vår arbetsgivarservice för att på allra bästa sätt möta era behov. Dels de behov som finns bland er i de större bolagen, men inte minst också de behov som alla ni som är småföretagare inom techbranschen har.

Vi kommer självklart att hålla er medlemmar löpande informerade under hela processen. Har du frågor eller funderingar är du mer än välkommen att höra av dig till oss!

Behöver jag som medlem göra något när TechSverige blir fristående?

Det enkla och ända svaret är ”nej”. Du som medlemmar behöver inte göra någonting med anledning av beslutet att vi kliver ur vår nuvarande samverkan med Almega. Ni är medlemmar i TechSverige och vi kommer fortsatt att leverera en högkvalitativ och branschanpassad arbetsgivarservice och arbeta vidare för att skapa bästa möjliga villkor för er och alla andra techföretag, verksamma i Sverige.

Ert kollektivavtal påverkas heller inte; allt vad gäller kollektivavtalet förblir oförändrat. Det är TechSveriges som tecknar kollektivavtalen med våra fackliga parter och dessa fortsätter på samma sätt som idag i förbundets regi.

Kontaktpersoner

Ellinor Bjennbacke

Biträdande förbundsdirektör

Åsa Zetterberg

Förbundsdirektör

Karolina Löf

Chefsjurist