Hoppa till innehåll

Farmacie doktor Josefin Rosén har arbetat med AI och avancerad analys i över 20 år och länge fokuserat på att skapa en medvetenhet kring ansvarsfull AI och att hjälpa organisationer att införa AI på ett ansvarsfullt sätt. Nyligen presenterades Josefin Rosén, som varit nominerad finalist i Årets AI Svensk, i en ny roll som Trustworthy AI specialist i SAS Global Data Ethics Practice med start den 1 september.

– Det är såklart omöjligt att missa den explosionsartade utvecklingen inom generativ AI, och särskilt inom LLM:er (språkmodeller som gör det möjligt för datorer att förstå och använda mänskligt språk), de senaste månaderna. Likaså användningen – alla, från barn till morföräldrar, experimenterar idag med generativ AI såsom ChatGPT. Jag har aldrig diskuterat AI i privata sammanhang, under middagsbjudningar, på afterwork och släktträffar, så mycket som de senaste månaderna, säger Josefin Rosén.

Som chef för det nordiska AI-teamet på mjukvarubolaget SAS Institute har hon på nära håll upplevt en stor fascination kring hur generativa AI-system kan underlätta människors vardag, men också en oro till följd av en många gånger onyanserad nyhetsrapportering.

– Tack och lov ser vi också ett ökat fokus på hantering och styrning och på formulering av principer och lagar för AI . EU går i täten med AI-akten, men glädjande nog pågår liknande arbete i större delen av världen.

Josefin Rosén har dagligen diskussioner med organisationer om nödvändiga verktyg för att införa AI på ett ansvarsfullt sätt, skapa transparens genom hela livscykeln och hantera AI över tid så att det blir rätt och riktigt även i det långa loppet. Hon tror att vi framgent kommer att se den största utvecklingen inom generativ AI. 

”Jag tror att hälsosjukvård och läkemedelsforskning kommer att gå i täten”

– Vi kommer förmodligen gå från ”jag vill vara allt för alla-applikationer” som ChatGPT till att bli mer specifika och specialiserade. Att verkligen dra nytta av den snabba utvecklingen vi sett de senaste månaderna inom till exempel LLM:er, men för skräddarsydda applikationer som bygger på deras styrkor.  Det finns stor potential inom de flesta områden, men jag tror att hälsosjukvård och läkemedelsforskning kommer att gå i täten. Både vad gäller förbättrad och snabbare diagnostisering men också framtagande av nya läkemedel med generativa metoder.   

Josefin Roséns förhoppning är att AI ska kunna bidra till att lösa klimatfrågorna. Potentialen beskriver hon som enorm.

Vad krävs för att vi ska kunna ta vara på AI teknikens fulla potential och samtidigt göra det på ett ansvarsfullt sätt?

– Vi behöver ett fortsatt fokus på AI-styrning och reglering. Inte bara inom EU, utan i hela världen. Alla som arbetar med AI behöver ha ett ramverk på plats som möjliggör utveckling och användning av AI på ett ansvarsfullt sätt. Vi behöver också en mer nyanserad debatt i media. Jag tycker att det är på tiden att vi talar om AI på ett ansvarsfullt sätt som inte skrämmer människor i onödan utan snarare främjar förtroende. AI har enorm potential att göra gott i samhället. Faktum är att jag tror att chanserna att AI hjälper oss att övervinna stora problem och hot vida överväger chanserna att orsaka dem!