Hoppa till innehåll

Statsminister Ulf Kristerson aviserade den 23 augusti att regeringen ska tillsätta en AI-kommission. Kommissionen ska lämna förslag på åtgärder som regeringen kan vidta, i samarbete med näringslivet, för att AI ska vara nyttigt för hela samhället. Det är utmärkt.  

Det är också glädjande att statsministerns beskrivning av kommissionen rymmer ett visst mått av kritik av målet för digitaliseringspolitiken som ju har sina rötter i Alliansregeringen: 

”Det ska inte vara något mumbojumbo om att vi ska vara världsledande inom x, y eller z.”, sa statsministern. Det låter också som en pik till förra regeringens hållning att ”Sverige ska vara ledande i att ta tillvara möjligheterna som användning av AI kan ge …”, i den nationella inriktningen från 2018. 

TechSveriges medlemmar antog redan 2019 en branschkod för AI. Vi får väl se vart kommissionens arbete leder. Så här långt välkomnar TechSverige fokuset på näringslivssamverkan och att konkreta åtgärder ska tas fram. 

Det börjar nästan bli kö till att tala om AI på regeringsnivå. Kanske något oväntat kom dådkraft från Kulturdepartement där kulturminister Parisa Liljestrand har startat en AI-enhet. Den ska bland annat ta sig an upphovsrättsfrågor och ”riskerna” med att AI kan skriva ny musik och litteratur. Civilminister Erik Slottner har haft EU:s AI-akt på sitt bord, men vill se mer. Han menar också att AI-riktlinjerna från 2018 ”inte är levande i dag” och vill se AI i en samlad digitaliseringspolitik.  

Det är viktigt med ledarskap på nationell nivå – fler statsråd får gärna engagera sig. Flera länder har avancerade program för forskning om AI och tillämpningarna kommer nu i en strid ström. Det gör också förslagen kring reglering av AI och initiativen kring internationellt samarbete. Frågan är uppe i EU:s och USA:s Trade and Technology Council. I FN bjöd Storbritannien in till ett internationellt toppmöte om AI-säkerhet. OECD:s register över nationella AI-strategier upptar 800 initiativ från 69 länder, från Argentina till Vietnam. Sverige behöver hålla sig framme. 

Till sist, TechSverige håller i priset Årets AI Svensk. Utmärkelsen går till en person som bidragit till utvecklingen och synliggörandet av svensk AI. Kanske fiskar statsministern efter en nominering?  

Fredrik Sand
Näringspolitisk expert
TechSverige