Hoppa till innehåll

Nytt kollektivavtal med SEKO inom Telekom

TechSverige inom Almega har idag tillsammans med SEKO, Service- och kommunikationsfacket, träffat ett nytt kollektivavtal för telekombranschen. Det nya avtalet löper på 24 månader och har ett samlat avtalsvärde på 7,4 procent. Inom kostnadsramen ryms även avsättning till flexpension

TechSverige inom Almega har idag tillsammans med SEKO, Service- och kommunikationsfacket, träffat ett nytt kollektivavtal för telekombranschen. Det nya avtalet löper på 24 månader och har ett samlat avtalsvärde på 7,4 procent. Inom kostnadsramen ryms även avsättning till flexpension.

– Våra förhandlingar med SEKO har varit konstruktiva, även om många komplexa frågor rymts inom ramen för flera veckors förhandlingar. Tillsammans har vi tagit ansvar och tecknat avtal inom de ramar arbetsmarknadens parter är överens om. Det säger Einar Humlin som är förhandlingschef på TechSverige.

Såväl löne- som villkorsavtalet innehåller möjligheter att skapa företagsnära och lokala lösningar i viktiga frågor för företagen och medarbetarna.

Avtalen för telekombranschen berör drygt 17 000 årsanställda medarbetare i ca 145 företag.

– Det nya kollektivavtalet skapar stabila förutsättningar så att medlemsföretagen fortsatt kan vara konkurrenskraftiga på den snabbt föränderliga arbetsmarknad och i den omvärld vi befinner oss i, säger Åsa Zetterberg, förbundsdirektör på TechSverige.