Hoppa till innehåll

Nytt avtal med Unionen för medarbetare inom IT-sektorn

TechSverige inom Almega har idag tecknat kollektivavtal med Unionen för medarbetare inom IT-sektorn. Det nya avtalet sträcker sig över 24 månader och rymmer även en viss del pensionsavsättningar. Det totala avtalsvärdet bedöms ligga inom 7,4 procent.

– Vi har haft konstruktiva förhandlingar med Unionen och tillsammans tecknat kollektivavtal inom det så kallade märket, säger Einar Humlin som är förhandlingschef på TechSverige.

Löneavtalet med Unionen är ett processavtal, där löneökningarna främst bestäms utifrån företagets ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar. Om inte de lokala parterna enas om annat efter att löneprocessen genomförts blir dock löneökningarna för Unionens medlemmar kollektivt 4,1 procent 1 april 2023 och 3,1 procent för 2024.

Utöver löneökningarna kommer premien för Flexpension att öka med ytterligare 0,2 procent från den 1 april 2024 så att de då uppgår till 1,3 procent.

Avtalen gäller under perioden 1 april 2023 till 31 mars 2025.

– Det är positivt att vi nu har kommit överens om ett nytt avtal som ska skapa stabila förutsättningar för TechSveriges medlemsföretag att fortsätta vara konkurrenskraftiga i den snabba förändring som arbetsmarknaden och vår omvärld befinner sig i, säger Åsa Zetterberg, förbundsdirektör på TechSverige.