Hoppa till innehåll
Two women locking at lap top

Nytt avtal med Sveriges Ingenjörer och Akavia för IT-sektorn

TechSverige inom Almega har idag tecknat kollektivavtal med Sveriges Ingenjörer och Akavia för medarbetare inom IT-sektorn. Det nya avtalet sträcker sig över 24 månader och rymmer även en viss del pensionsavsättningar. Det totala avtalsvärdet bedöms ligga inom 7,4 procent.

TechSverige inom Almega har idag tecknat kollektivavtal med Sveriges Ingenjörer och Akavia för medarbetare inom IT-sektorn. Det nya avtalet sträcker sig över 24 månader och rymmer även en viss del pensionsavsättningar. Det totala avtalsvärdet bedöms ligga inom 7,4 procent.

– Vi har tillsammans med våra fackliga motparter haft givande förhandlingar och tillsammans tecknat kollektivavtal inom det så kallade märket, säger Einar Humlin som är förhandlingschef på TechSverige.

Löneavtalet med Sveriges Ingenjörer och Akavia är ett processavtal, där löneökningarna främst bestäms utifrån företagets ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar. Om inte de lokala parterna enas om annat efter att löneprocessen genomförts blir dock löneökningarna kollektivt 4,1 procent 1 april 2023 och 3,1 procent för 2024.

Utöver löneökningarna kommer premien för Flexpension att öka med ytterligare 0,2 procent från den 1 april 2024 så att de då uppgår till 1,3 procent.

Avtalen gäller under perioden 1 april 2023 till 31 mars 2025.

– Det är glädjande att vi kommit överens om ett kollektivavtal som skapar stabila förutsättningar för medlemsföretagen så att de fortsatt kan vara konkurrenskraftiga på den snabbt föränderliga arbetsmarknad och i den omvärld som vi befinner oss i, säger Åsa Zetterberg, förbundsdirektör på TechSverige.