Hoppa till innehåll
Skolminister Lotta Edholm har varnat för att digitaliseringen i skolan har gått för långt. I debatten ställer hon digitala läromedel mot analoga och skärmtid mot undervisningstid. Det är en förenklad bild av verkligheten och digitaliseringens betydelse för lärandet och skolan. 

Barn och unga som växer upp i dagens samhälle har helt nya förutsättningar att lära sig olika saker på ett sätt som passar dem, och när det passar dem. Detta tack vare tillgång till internet, all världens kunskap och smarta digitala lösningar. Digitalisering i skolan gör det möjligt att individ- och behovsanpassa lärandet. För många elever utgör digitala verktyg ett viktigt, och ibland helt avgörande stöd för inlärning. Ofta används digitala lösningar i kombination med analoga läromedel. Det är sällan antingen eller. 

Med digitala resurser i utbildningen förbereder skolan också eleverna för den teknikdrivna framtid där digital kompetens och digitala färdigheter kommer att vara helt nödvändiga, både i vardagen och på arbetsmarknaden.   

Enligt skollagen “ska elever ha tillgång till de lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning. De digitala verktygen behöver finnas som en naturlig del i förskolans och skolans pedagogiska arbete.” Skolan har också ett viktigt uppdrag att få fler, inte minst tjejer, att intressera sig för digitalisering och programmering, där många av framtidsjobben finns. 

Trots många fördelar med digitaliseringen i skolan finns det utmaningar. Det gäller inte minst kunskapen om hur verktygen ska användas för att bidra till ökat lärande, problem som uppstår om de inte fungerar eller när de används på ett oseriöst sätt. TechSverige vill se en ansvarsfull utveckling av digitalisering i skolan. En viktig förutsättning för att åstadkomma detta är att gå vidare med den nationella digitaliseringsstrategi, som Skolverket har föreslagit, och kraftsamla för en ändamålsenlig användning av digitala verktyg för att förbättra undervisning och lärande i skolan.  

Teknikutvecklingen kommer inte ta paus. Snarare kommer vi framöver att se alltmer av intelligenta och digitala lösningar, som skolan – liksom alla andra samhällssektorer – behöver förhålla sig till. Det kommer att handla om att hitta bra sätt att dra nytta av ny teknik och samtidigt hantera eventuella utmaningar. Ett sådant exempel är AI-boten ChatGPT (en textgenererande chattbott som bygger på artificiell intelligens, AI) som öppnar upp för nya möjligheter till ökat lärande, och samtidigt utmanar vissa arbetssätt. I dessa tider, när den digitala utvecklingen är snabb,  behövs ökat fokus på frågorna och ökad digital kompetens hos  såväl politiker och skolledare som lärare och elever.  

Tillgången till digital kompetens är en demokratifråga och skolan har ett ansvar att rusta eleverna för dagens och framtidens samhälle och arbetsmarknad. Det finns alltid ett behov av eftertänksamhet och lärande kring hur vi bäst tar vara på digitaliseringens möjligheter, såväl i skolans värld som i samhället i övrigt.  Här kan techbranschen bidra med ”best practice”, smarta lösningar och kunskap. Vi ser fram emot en konstruktiv dialog med skolministern, i syfte att komma vidare med digitaliseringsstrategin och den fortsatta utvecklingen.

 

Åsa Zetterberg
förbundsdirektör, TechSverige

Länk : Ministern varnar: Digital undervisning kan ha gått för långt – tv4.se