Hoppa till innehåll

Rådet gästades av Gabriel Wikström, regeringens nationella samordnare för Agenda 2030. Han gav rådet sina reflektioner om det (saknade) politiska ledarskapet som krävs för att vi ska kunna få till den transformation som behövs i samhället för att vi ska klara av att nå klimatmålen, där techbranschens digitala lösningar är ett viktigt verktyg att nyttja. Politik, näringsliv och medborgarna måste alla involveras i denna omställning.

Rådet gästades även av Anniina Kristinsson från Nordic Sustainability som informerade om aktuell och kommande hållbarhetsrapportering – en rapportering som ökar och ställer allt mer krav och resurser på företagen i snabb takt. En utveckling som visserligen är nödvändig men där frågetecknen och osäkerheterna fortfarande är många.

Nu inleder rådet arbetet med att ta fram tydliga actions till regeringens kommande klimathandlingsplan. Ingen grön eller hållbar omställning utan techbranschens digitala verktyg och lösningar – den kopplingen måste nu bli mycket tydligare i kommande handlingsplan än vad det är i befintlig.

Frida Faxborn
Näringspolitisk expert