Hoppa till innehåll

De kan vinna Årets hållbarhetspris

Idag presenteras finalisterna till ‘Årets hållbarhetspris’ i Tech Awards Sweden, en utmärkelse och ett branschevent som arrangeras av TechSverige och Foundry. Sex bidrag har i år tagit sig vidare till en finalplats. De nominerade är; CIOCO2, Einride, Hack for Earth Foundation, Northe, WhyWaste och Örebrobostäder.

Årets hållbarhetspris delas ut till den organisation eller det företag inom techbranschen som genom sitt agerande bidragit till en positiv hållbar utveckling.

I juryn medverkar bl.a. Johanna Giorgi, Cheif Sustainability Officer på AddSecure:

– Världen är i skriande behov av omställning och tech är en nyckel för att möjliggöra denna transformation. I hållbarhetssammanhang pratar vi ofta om mål som ligger framåt i tiden, samtidigt som just tid är en bristvara. Jag är därför oerhört glad att juryn sållat fram nominerade som använder tech för att ställa om och utmana branscher – inklusive IT-branschen själv – här och nu.

Johanna Giorgi, Cheif Sustainability Officer på AddSecure

Det vinnande bidraget presenteras på Tech Awards Sweden den 22 mars på Sergel Hub i Stockholm.

Finalister i kategorin ’Årets hållbarhetspris’:

CIOCO2
Techbranschen står för en förvånande stor del av energiförbrukningen i samhället och ökar därmed världens koldioxidutsläpp, samtidigt som vi vet att digitalisering har möjlighet att bidra positivt till många av våra samhällsutmaningar och påverka vårt klimat i rätt riktning. CIOCO2 är ett initiativ med syfte att sprida kunskap och medvetenhet om vilken påverkan som digitalisering och IT har på vårt klimat och att skapa verktyg för IT-organisationer att kunna agera mer hållbart. Fokus ligger på att medvetandegöra och kunskapsdela kring hur man kan ta ansvar för att bygga hållbar IT i organisationer, i allt från hårdvaruhantering till kulturfrågor. I initiativet deltar idag ett stort antal CIO:er inom både privat och offentlig verksamhet.

CIOCO2 erbjuder både ett nätverk för CIO:er och beslutsfattare inom IT samt kunskapsdelning genom konferenser, en toolboxför att börja förändringen i den egna verksamhet, assessment och utbildningar.

Einride 
Einride har skapat ett nytt transportsystem där de genom elektrifiering, digitalisering och automatisering skapar effektivare fraktmobilitet och transport samtidigt som man minskar utsläppen från tunga transporter. Genom ett ekosystem av elektriska och autonoma lastbilar, laddinfrastruktur och en digital fraktmobilitetsplattform, gör Einride det möjligt för företag att gå över till hållbara och optimerade transporter. Deras digitala plattform skräddarsyr planering och koordinering av tunga transporter på samma gång som den tillhandahåller rapporter och praktiska insikter om utsläpp, energianvändning och prestanda i realtid. Utöver minskade utsläpp bidrar de även till att förorenande partiklar och bullernivåer reduceras, då Einrides fordonsflotta är elektrisk.

Hack for Earth Foundation
Hack for Earth foundation är en non-profit stiftelse som genom globala innovationstävlingar (hackathons) skapat en global rörelse och forum för unga changemakers över hela världen att skapa innovativa tekniska lösningar för att nå FN:s 17 globala hållbarhetsmål i Agenda 2030. Stiftelsens arbete är ett kraftfullt sätt att få unga över hela världen att bidra till en hållbarare värld och bidrar med konkreta lösningar på våra mest akuta hållbarhetsproblem.

Northe
Northe är en techstartup med visionen att förenkla övergången från fossilbränsledrivna fordon till eldrivna, för både slutanvändare och företag. Northe har utvecklat en plattform som genom olika lösningar underlättar och automatiserar hanteringen av laddningsbehov för konsumenter och företag med eldrivna fordon. Genom att bl.a. möjliggöra laddning och betalning hos olika operatörer visar Northe ett viktigt exempel på hur infrastrukturen kring elektrifieringen och samhällets energieffektivisering påverkar alla. Om samhället ska utvecklas på ett hållbart sätt måste vi underlätta allt gällande elektrifieringen.

Whywaste:
Whywaste har utvecklat en portfölj av digitala lösningar som hjälper matvarubutiker att hantera, minimera samt förebygga matsvinn. I portföljen ingår bland annat lösningar för datumkontroll för packade färskvaror och delikatessdiskar, dynamisk prissättning av kort-datum-varor, förenkling av donation till välgörenhet, samt ett Business Intelligence system för att följa upp butikens svinnarbete. Whywastes lösningar används idag av ledande retailers på 18 marknader. Hållbarhet och ekonomi på en och samma gång.

Örebrobostäder 
Örebrobostäder har, delvis med hjälp av AI och datadrivna beslut, sparat 52 procent i elförbrukning och 21,7 procent i värmeförbrukning jämfört med 2005. Med hjälp av AI styrs el- och värmeförbrukningen, med följd av en ökad komfort då innetemperaturen hålls på en jämnare nivå. I dagsläget har Örebrobostäder 100 uppkopplade fastigheter (ca 10 000 lägenheter), vilket motsvarar drygt 45 procent av deras lägenhetsbestånd. Deras vision är att samtliga av deras fastigheter ska vara smarta. Men hjälp av AI minskar klimatutsläpp och energikostnaden samtidigt som hyresgästernas komfort ökar tack vare en jämnare temperatur inomhus. Tack vare den kraftiga minskningen av el- och värmeförbrukning sparar Örebrobostäder (lågt räknat) cirka 86 miljoner om året och kan därmed även hålla ner hyrorna. Fastighetsvärdet har under samma period ökat med 1,7 miljarder.

Juryn har bestått utav: 

Beatrice Silow, kommunikations- och kulturchef, Nexer Group
Haval van Drumpt, vd, Tre Sverige
Joakim Djurberg, journalist, Computer Sweden / Foundry
Per Schlingmann, entreprenör, författare, föreläsare
Arash Sangari, programansvarig Startup Sweden, Tillväxtverket
Ulrika Lindstrand, förbundsordförande, Sveriges Ingenjörer
Anna Eriksson, generaldirektör, DIGG – Myndigheten för digital förvaltning
Lena Miranda, vd Linköping Science Park
Mattias Höjer, professor i miljöstrategisk analys och framtidsstudier, KTH
Johanna Giorgi, chief sustainability officer, Addsecure.
Richard Oehme, senior rådgivare, Knowit Cybersecurity & Law
Åsa Zetterberg, förbundsdirektör, TechSverige (juryordförande)