Hoppa till innehåll
Vi fortsätter på hållbarhetstemat i vår artikelserie Hej vd. Turen har kommit till Stefan Alariksson som har varit vd för Dell Technologies Sweden i snart tio år.

Dell är ett av flera goda exempel på branschens arbete för att bidra till målen i Agenda 2030 och de globala målen för en hållbar utveckling. Stefan Alariksson fick inledningsvis svara på frågan varför hållbarhetsfrågorna är viktiga för Dell.

– Vi har ett ansvar, både som aktör på den globala marknaden och som en del av vår värld. Hållbarhet utgör en strategiskt viktig del av arbetet med att såväl utveckla som växa vår kärnverksamhet. Sen är hållbarhetsarbetet också väldigt brett – det är nyckeln till vår inkluderande kultur och präglar hur vi presterar för både våra kunder och våra medarbetare i olika team, säger Stefan Alariksson och fortsätter:

– Mer konkret handlar det självklart om mer hållbara PC:s, gröna datacenter, återvinningsprogram och givetvis Dell APEX. Men också om att designa produkter som är lätta att reparera, återanvända eller återvinna vilket skapar nya valmöjligheter hos våra kunder. Vi har arbetat mycket med att integrera hållbarhet i allt vi gör och ser det som en förutsättning för att kunna stå i framkant för nya tillväxtområden, som AI och säkerhet, men även digital inkludering genom att öka tillgången till bredband och telekommunikation. Vårt hållbarhetsarbete är en kombination av vad vi gör och vilka vi är. Vi behandlar våra framgångar inom hållbarhet som ett minst lika strategiskt viktigt mått som finansiella resultat.

Var har ni lagt ert fokus inom hållbarhetsområdet?

– Vi har fyra områden där vi lägger särskilt fokus: klimatarbete, cirkulär ekonomi, inkluderande arbetskultur och digital integration. På sistone har vi till exempel fått en hel del uppmärksamhet för våra insatser i att skapa en inkluderande arbetsplats med fokus på jämlikhet och att bygga förtroende i team och skapa möjligheter för individuell påverkan. I oktober förra året utsåg NewsWeek Dell till den mest älskade arbetsplatsen och lyfte fram vårt engagemang att hjälpa teammedlemmar att uppnå sina karriärsmål, vårt ledarskap, hur vi främjar samarbete/innovation och vår flexibla arbetsmiljö.

– Jag tror att det ligger mycket i att det märks tydligt om man trivs på jobbet och erbjuds rätt möjligheter att blomstra. Det är också en förutsättning för att hitta kreativa lösningar på stora och små utmaningar. Ett exempel är vårt utvecklingsteam som tagit fram ett koncept på framtidens hårdvara där vi inte bara kasserar använd elektronik utan istället samlar in enskilda komponenter för att ge dem ett andra, tredje och till och med fjärde liv. Det är en helt ny grunddesign med mindre behov av lim, kablar och skruvar. Vi kallar det Concept Luna och är övertygade om att det här konceptet stakar ut vägen till framtiden.

– En modern PC är full av skruvar, kablar och smältlimmade komponenter och kan ta mer än en timme att demontera. Senaste modellen av Concept Luna kan plockas isär på bara minuter och med hjälp av automatisering kan hela processen från demontering till utvärdering av komponentstatus och återanvändning bli så smidig och enkel att risken att saker hamnar på soptippen i onödan minimeras.

Vad anser du är branschens största utmaningar sett till hållbarhetsfrågorna?

– Vårt ansvar såväl som andras ansvar, investeringar och planer spänner över verksamheten, vår värdekedja och våra samarbetspartners – vilket i slutändan levererar värde för oss som företag för kunden och för samhället. Som sagt, så finns det mycket att göra för att föra näringslivet och samhället framåt och det kan vara överväldigande. Det är där fokus och prioritering kommer in. Stora delar av världen är inte lika sammankopplade som västvärlden och det är en enorm förlust av information och inkludering för de människor som bor där. Den digitala integrationen måste vara en gemensam ansträngning och vi på Dell Technologies är engagerade i att koppla upp de grupper av människor i världen som i dag inte har den kunskap och de resurser som tekniken möjliggör.

– Ett mycket viktigt projekt vi arbetar med är vårt samarbete med Giga. Vi på Dell Technologies tillhandahåller teknik, finansiering och volontärarbete för att stödja Giga, ett initiativ som lanserats med UNICEF USA och International Telecommunication Union, att ansluta alla skolor till internet före 2030, samt skapa starkare infrastrukturer av hopp och möjligheter. Det här är en stor och omfattande utmaning att ta sig an, men samtidigt en oerhört viktig sådan. Som en del av en global bransch med ett brett ekosystem av leverantörer och kunder är det en självklarhet att engagera sig för den här globala utvecklingen.

Har du några tankar om hur branschen i stort kan bli ännu bättre på hållbarhet?

– Jag tror att det finns mycket att vinna på att arbeta tillsammans och gemensamt fortsätta tänja på gränserna för att driva på innovation och utveckling. Vi är fast beslutna att göra vårt i det arbetet, till exempel genom projekt som Concept Nyx där vi ser in i framtiden och hur vi framöver kommer att samarbeta med hjälp av AI-teknik. Kommer vi att interagera som hologram eller är framtiden mer som hur de flesta av oss redan idag kommunicerar digitalt? Virtuella världar och uppslukande upplevelser kan erbjuda spännande nya sätt att få kontakt med andra och uppleva det vi skapar. Och med människor mer utspridda och arbetsmönster mer individuella än tidigare har hur vi samarbetar och får saker gjorda aldrig varit viktigare.

– Vi måste också fortsätta investera i design, tillverkning, hållbara material och lösningar för att drastiskt minska globalt avfall och miljöpåverkan på vår gemensamma planet och i vårt samhälle. Från infrastruktur till enheter är Dell, tillsammans med många andra, i centrum för dagens och framtida arbetsplatser och vi fokuserar på att utveckla de verktyg som kommer att behövas för att navigera i framtiden. Produktivitetsverktygen kommer framöver att vara uppkopplade och intelligenta nog att sömlöst flytta från upplevelse till upplevelse och uppgift till uppgift, vilket hjälper till att bryta ner barriärer och omdefiniera hur vi samarbetar.