Hoppa till innehåll
Digitaliseringens roll för hållbar utveckling och minskning av koldioxidutsläpp kan uppgå till en femtedel av den minskning som krävs enligt Paris-avtalet. Det är därför en organisation som Internetstiftelsen har en så spännande möjlighet att inte bara driva en intern hållbarhetsagenda, utan även ta en viktig roll för samhällsnyttig digitalisering i hela Sverige. Det säger Carl Piva som är vd för den oberoende, affärsdrivna och allmännyttiga organisationen Internetstiftelsen, som verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället.

I vår artikelserie Hej vd sätter vi just nu fokus på hållbarhet, ett område som Carl Piva menar helt ligger i händerna på politiken, som behöver skärpa kraven på oss alla, och en exploderande cleantech-bransch som äntligen börjat leverera innovation och lösningar.

– Internetstiftelsen har i många år arbetat med hållbarhet, inte minst vår interna vilket har skapat en bra grund och förståelse för hur vi påverkar vår omgivning, både direkt och indirekt. Därutöver har vi dragit igång en aktivitet som syftar till att hjälpa övriga samhället att lyckas med sin omställning, säger Carl Piva och fortsätter:

– Det finns i grunden ingen motsättning mellan att göra investeringar i hållbara lösningar och investering i traditionella. En spännande konsekvens av att våga ta steget är att du utöver att framtidssäkra den verksamhet du driver ofta kan göra långsiktiga kostnadsbesparingar parallellt. Det spelar ingen roll om det handlar om att bygga effektivare energisystem eller intelligentare infrastruktur. Förbrukar du färre resurser för att göra samma arbete blir det allt som oftast också billigare.

– Samtidigt behöver samhället bli mycket bättre på att ställa minimikrav på företag och individer och använda styrkan i samhällets upphandlingsvolymer för att styra mot det klimatsmarta. Det skapar en enorm marknad för rätt typ av hållbara lösningar, och också rätt mylla för innovation och utveckling.

Var har ni lagt ert fokus inom hållbarhetsområdet?
– Internetstiftelsens ambition inom samhällsnyttig digitalisering för ett hållbart Sverige är att hjälpa kommuner och offentlig sektor att ställa om, hela tiden med ögat mot vad som har högst effekt. Detta går inte att göra på ett trovärdigt sätt utan att vi själva gjort ett bra jobb internt. Vi har efter ett antal år lyckats kvantifiera de allra flesta direkta och indirekta utsläppskällor relaterat till vår verksamhet och jobbar med allt från att begränsa egna flygresor till att uppmuntra leverantörer att välja
förnyelsebar el.

Hur har du själv engagerat dig inom området?
– Jag har en bakgrund där jag tidigare drivit ett globalt ”smarta städer”-program, och har haft förmånen att fördjupa mig i många av de internationella program som drivs globalt. I programmet deltog städer från Wellington i syd till Tampere i norr, från ledande smarta städer som Dubai och Barcelona till utmanare som Bristol och Dublin. Här hemma har jag nyligen engagerat mig i styrelsen i Stockholm Green Innovation District och inlett en lovande diskussion med Viable Cities, ett program där 23 städer tecknat avtal med företrädare för staten i syfte att bli klimatneutrala.

Vad har ni för planer för det fortsatta hållbarhetsarbetet?
– Vi har som organisation arbetat med årliga utsläppsmål, men har nu börjat jobba med hur vi själva ska bli klimatneutrala till 2050. Det är en utmaning att minska alla CO2-utsläpp och det kan bara göras om man har en korrekt karta att navigera efter. Parallellt kommer vi satsa vidare på det som jag hoppas ska bli vårt riktigt värdefulla bidrag, nämligen att nyttja Internetstiftelsens roll i samhället och påverka andra, genom att bidra med kunskap främst till kommuner och beslutsfattare i Sverige kopplat till hur digitalisering kan driva omställningen.