Hoppa till innehåll
TechSverige och Teknikföretagen har tillsammans med DIGITALEUROPE tagit fram sex digitala prioriteringar inför det svenska ordförandeskapet i syfte att bygga ett konkurrenskraftigt och motståndskraftigt Europa.

”Utanför EU ökar ambitionerna inom digitalisering. EU riskerar att tappa både marknadsandelar och konkurrenskraft om arbetet inte drivs på – inom EU och nationell. Den första januari tar Sverige över ordförandeskapet i EU. Under det första halvåret 2023 kan vi ta ytterligare steg för att främja digitaliseringen i EU”, säger Åsa Zetterberg, förbundsdirektör TechSverige.

TechSverige, Teknikföretagen och DIGITALEUROPE, föreslår att den svenska regeringen prioriterar följande områden och frågor under ordförandeskapet:

1. Dags att bryta inre marknadsbarriärer: Sverige bör nyttja sitt mycket goda ekosystem för startups i syfte att stärka den europeiska konkurrenskraften och bryta kvarvarande hinder för den inre marknaden.

2. Cybersäkerhet: Insatserna är höga – Cyberresiliensakten måste innebära praktiska möjligheter att nå de ambitiösa mål som sätts upp.

3. AI Act och Data Act: Ökad användning av data är avgörande för europeisk konkurrenskraft. Det finns risk för överreglering, särskilt för små och medelstora företag, och ingrepp i avtalsfriheten.

4. Att överbrygga talangklyftan: Det svenska ordförandeskapet bör öka aktiviteterna och ambitionerna för att komma till rätta med det digitala kompetensunderskottet som råder inom hela EU.

5. Påskynda den digitala och gröna omställningen: Teknik och digitalisering möjliggör klimatomställningen. Ett nära samarbete mellan medlemsstaterna, ökad interoperabilitet och en väl utbyggd och tillförlitlig digital infrastruktur kommer att vara avgörande för att EU ska nå sina klimat- och miljömål.

6. Transatlantiskt samarbete och bygga allianser: Allierade är viktiga – tempot i samarbetet med USA i Trade and Technology Council (TTC) måste upprätthållas.

Här kan du ta del av det gemensamma dokument som beskriver de sex prioriteringarna mer utförligt:

Digitaleurope joint statement 221129 (pdf)