Hoppa till innehåll
Den 18 november 2022 öppnade utlysningen Grön och digital omställning inom samhällsbyggnad. Det är den första insatsen i ett nytt program som just nu utvecklas på Vinnova, med inriktning mot grön och digital omställning. Digital teknik och innovativa lösningar gör det möjligt att öka takten i den gröna omställningen.

I den här första utlysningen välkomnar vi aktörer som tillsammans vill utveckla helt nya digitala lösningar på komplexa utmaningar inom samhällsbyggnadssektorn. Erbjudandet riktar sig till aktörer inom offentlig sektor, akademi, forskningsinstitut och företag, som är intresserade av systemperspektiv, hållbarhet och långsiktighet. Det går att söka max. 1 000 000 kr per projekt. Sista ansökningsdag är den 15 februari 2023.

Mer information om utlysningen och ett informationsmöte den 8 december kl 09.00 finner du på Vinnovas webbplats:
Grön och digital omställning inom samhällsbyggnad

Frågor?
Utlysningsansvarig: Gunilla Thorstensson, Vinnova: gunilla.thorstensson@vinnova.se