Hoppa till innehåll
I det senaste avsnittet av TechSveriges podcast Vitecherupp medverkar Karin Hurtig, arkitekt på Sweco. I TechSveriges hållbarhetsrapport Hållbar tech & Tech för klimatet lyfts Swecos tjänst C3 Carbon Cost Compass fram som ett av många goda exempel. C3 Carbon Cost Compass är ett digitalt beräkningsverktyg med direkt koppling till en 3D-modell som ger möjligheten att se vilka utsläpp som materialval och sammansättningar i olika byggnadsdelar kan komma att leda till i en färdig byggnad.– Det roliga är att det sker så otroligt mycket på bred front idag, vi är ju inte ensamma om att titta på såna här verktyg. Det är så ny kunskap att alla drar åt lite olika håll och trevar sig fram men jag tycker bara det ör positivt. Vi triggar och stöttar varandra till att göra saker bättre, säger Karin Hurtig.

Hon upplever att det bland arkitekter finns en mycket positiv inställning till samarbete och gemensamma satsningar.

– Det finns olika närverk där många är med och bjuder på sina lösningar. Rent affärsmässigt finns det väl konkurrens men jag tror att det är en bra konkurrens som sporrar oss att driva utvecklingen. Vi har många globala hållbarhetsmål och många av dem faller in under samhällsbyggnad så vi når ganska långt genom att förenkla, förtydliga och föra diskussioner så att kunskapen blir bredare hos alla. När jag såg TechSveriges hållbarhetsrapport blev jag också nyfiken på hur andra branscher jobbar och hur vi kan ta lärdom av dem, tänka utanför boxen för att hitta nya vägar.

Karin Hurtig ser på digitaliseringen som något som lyfter kunskapen om hållbarhetsfrågor och gör det lättare för den enskilda individen att förstå dem, men kallar samtidigt siffror för ”dumma”.

– Det är tacksamt med siffror, allt som är siffror tar vi gärna till oss, men man måste allltid ha med sig kompetens för att tolka dem. Det är oerhört värdefullt att få snabba siffror men det är när man kan diskutera dem som de blir oerhört värdefulla. Med kombinationen digitalisering, erfarenhet och kunskap kommer man väldig långt.

Lyssna på avsnittet med Karin Hurtig här: