Hoppa till innehåll
Det är bråttom att göra Sverige till ett attraktivt land för kvalificerad internationell arbetskraft då vårt välstånd bygger på att kunskapsintensiva industri- och tjänsteföretag finns kvar här och kan konkurrera på världsmarknaden. I en debattartikel i Göteborgsposten skriver TechSveriges förbundsdirektör Åsa Zetterberg tillsammans med Teknikföretagens vd Klas Wahlberg och Anders Persson, tf förbundsdirektör på Innovationsföretagen, att det krävs en kursändring:

”Samtidigt som Sveriges konkurrentländer anstränger sig hårt för att locka till sig världens talanger gör Sverige tvärtom. Det duger inte. Vi måste få ordning på arbetstillstånden och det krävs en ambitiös och långsiktig strategi för talangattraktion.”

Artikelförfattarna uttrycker en hoppfullhet när det gäller den högkvalificerade arbetskraftsinvandringen då de partier som utgör den parlamentariska grunden för nästa regering alla har engagerat sig för att snabba på tillståndsprocesserna och lagt förslag om till exempel en 30-dagarsgaranti på Migrationsverket för nya arbetstillstånd.

I artikeln presenteras tydliga uppmaningar till den nya regeringen:

– Säkerställ att handläggningstiderna hos Migrationsverket för arbetstillstånd förkortas avsevärt. Regeringen kan göra detta genom tydliga skrivningar i sitt regleringsbrev för myndigheten inför 2023. Arbetstillståndsprocessen ska vara effektiv, transparent i vilka krav som ställs och serviceinriktad. En Talangexpress med extra snabb handläggning bör införas för seriösa kunskapsintensiva företag.

– Ta fram en nationell strategi för global talangattraktion. Denna måste samordnas över flera sakområden, och innehålla såväl tillåtande regelverk, som skattelättnader och marknadsföring mot målgruppen i andra länder.

Läs hela debattartikeln på gp.se.