Hoppa till innehåll
Kompetensbristen inom tech har länge varit stor och nu är behovet akut. 70 000 IT-specialister kommer att saknas redan år 2024. I vår artikelserie Hej vd fokuserar vi just nu på kompetensförsörjning och frågade Softronics vd Charlotte Eriksson, som även sitter i TechSveriges styrelse, vad techbranschen kan göra för att öka intresset för tech och främja digital inkludering.

– För att öka intresset måste vi fortsätta att synliggöra och tydliggöra tech. Vad innebär det egentligen att arbeta med tech, och vilka möjligheter ger det? Det är en attraktiv bransch ur både individens, företagens och samhällets perspektiv. För individen finns gott om möjligheter till arbete, en trygg inkomst, karriär och utvecklingspotential, säger Charlotte Eriksson och fortsätter:

– I det större perspektivet är det här en bransch som genomsyrar det mesta i dagens samhälle. Jag undrar om vi ens förstår hur mycket i våra liv som bygger på digitalisering. Tech möjliggör innovation och utveckling i alla branscher. Vi finner framtidens lösningar på dagens utmaningar. Vem skulle inte vilja arbeta med det? Jag kan inte tänka mig något mer spännande!

Hur arbetar Softronic för att säkra behovet av techkompetens?

– Att säkra kompetensbehovet är en av de viktigaste frågorna vi som arbetsgivare inom tech har. Konkurrensen om kompetens är tuff och vi arbetar aktivt med rekrytering för att attrahera rätt kollegor. Minst lika viktigt är att erbjuda en stimulerande arbetsplats där kollegor vill och får möjlighet att utvecklas. På Softronic arbetar vi mycket med kompetensutveckling. Vi erbjuder praktik och traineeprogram såväl som utbildningsprogram senare i karriären. Utbildningarna är skräddarsydda och kompletteras med praktisk erfarenhet i våra olika åtaganden. Dessutom är vi måna om att vårt arbete skapar värde – teknik som gör gott i samhället. Vi tror att det också är en viktig komponent i att attrahera kompetens, att det vi gör på Softronic faktiskt gör skillnad.

Hur kan man öka ingången till och genomströmningen från techutbildningar inom högskola och yrkeshögskola?

– På samma sätt som vi behöver öka intresset för branschen i stort, behöver vi öka intresset för tech hos barn och unga. ”Tech-ämnena” i grundskolan behöver vara mer lustfyllda och mindre läskiga. Min egen referensgrupp, mina barn, föreslår tydligare satsning i grundskolan, till exempel programmering som ett eget ämne, så att barn lär sig mer och därmed ökar intresset. Att förstå vad det innebär att arbeta med tech är också viktigt, att det inte bara handlar om att sitta framför en datorskärm. Våra barn har en hög digital mognad. Användning av digitala hjälpmedel en självklarhet. Det borde ligga nära till hands att de får lära sig mer om det i skolan, att inte bara vara konsumenter, utan också producenter.

Vad tycker du att techbranschen ska göra för att attrahera fler kvinnor?

– Fler män än kvinnor utbildar sig inom tech, så det börjar där. Öka intresset för tech-utbildningar hos alla, och i synnerhet bland kvinnor. Vi behöver fortsätta att lyfta fram goda exempel och förebilder. Sedan behöver vi arbetsgivare inom tech jobba aktivt med jämställdhet och att skapa en inkluderande kultur på arbetsplatsen, inte bara kopplat till kvinnor, utan i stort. Personligen tänker jag inte låta min yrkesroll definieras av kön, utan av mina kvalifikationer. Om jag på det sättet kan vara en förebild och få andra att tänka på samma sätt, så är det positivt.

Vad har du för medskick till den kommande regeringen för att säkra behovet av techkompetens?

– Satsa mer på teknikämnen i skolan och eftergymnasiala tekniska utbildningar. Sedan måste vi inse att den digitala arbetsmarknaden är global och inte begränsad till Sverige. Vi konkurrerar med omvärlden om både arbetstillfällen och arbetskraft. Sverige måste ligga i framkant i vad vi kan erbjuda inklusive förbättrade processer för arbetskraftsinvandring. Det finns mer att göra inom det här området. Gör vi inte det kommer kompetensen som vi behöver inte att välja Sverige.