Hoppa till innehåll

Ana Andric är näringspolitisk expert på TechSverige med ansvar för frågor som rör kompetensförsörjning, jämställdhet och inkludering berättar om kampanjen Addera tech.

Varför är addera tech en viktig kampanj?

Techsektorn har stor betydelse för svensk ekonomi och välstånd. Det är en bransch som skapar arbeten och tillväxt i kombination med en omfattande handel med hela omvärlden. Men branschen fortsatta utveckling hämmas idag av stor kompetensbrist, vilket gör att många svenska techföretag får tacka nej till affärer och uppdrag. Det får i sin tur följder för andra viktiga verksamheter och på sikt drabbar det hela landets ekonomi. Med kampanjen addera tech vill vi på TechSverige tillsammans med våra medlemsföretag visa på branschens enorma möjligheter, både för samhället men också för enskilda personer som vi vet finns därute. Företag i techbranschen, från norr till söder kan erbjuda spännande jobb och karriärmöjligheter med stor flexibilitet och goda arbetsvillkor. Det som många kanske inte vet är att man inte behöver inte ha en lång teknisk utbildning för att jobba inom tech. Det finns flera vägar till att göra en karriär inom branschen. Vi vill med denna kampanj synliggöra olika vägar till techjobben genom för att göra det enkelt för individer att ta klivet in i techbranschen.

Vilka hoppas ni nå med kampanjen?

Målgruppen för kampanjen är personer som redan befinner sig yrkeslivet och går i ”tänka om…” tankar, vill byta yrkeskarriär eller uppdatera sin kompetens. Gärna personer med erfarenheter från andra jobb och andra branscher. Techbranschen kan erbjuda så många inriktningar och yrkesroller och för att branschen ska kunna leverera innovativa smarta lösningar behövs en mångfald av personer som jobbar i branschen. Kvinnor är också en målgrupp som kampanjen särskilt riktar sig till, då bristen på kvinnor är stor i techbranschen.

Men hur gör man om man skulle vilja addera tech?

Börja med att göra vårt test på kampanjsidan där man kan, utifrån intresse, få en fingervisning vilka techjobb som skulle passa dig och exempel på vilken kompetensutveckling som skulle behövas för att nå dit? Vi har även samlat information om de olika techjobben samt information arbetsmarknadsutsikter för olika techjobb. Det finns också intervjuer att ta del av med yrkesverksamma inom techbranschen som delar med sig av sina erfarenhet och jobb.

För dig som är mitt i arbetslivet och vill bredda din kompetens kan du ansöka om omställningsstudiestöd. För att ha rätt till studieersättning måste du uppfylla vissa krav. Du kan läsa mer om kraven och omställningsstudiestödet hos CSN.