Hoppa till innehåll

Efterfrågan på arbetskraft inom techsektorn är stor internationellt och konkurrensen om talangerna är hård. I Portugal och Nederländerna är så mycket som mellan 50 och 60 procent av techjobben svåra att tillsätta. I Sverige är andelen 40 procent. Att en hög andel av techjobben är svåra att tillsätta speglar den kompetensbrist som råder i hela sektorn globalt.

Läs mer om den svenska tech­branschen i en internationell jämförelse i vår rapport En techagenda för Sverige.