Hoppa till innehåll
Vid Svenskt Näringslivs årsstämma den 19 maj utsågs Per Wallentin, styrelseordförande i TechSverige, som ny ledamot i Verksamhetsstyrelsen.

Verksamhetsstyrelsen utses av Svenskt Näringslivs stämma och består, utöver styrelsens ordförande, SME-kommitténs ordförande och VD, av högst 12 ledamöter från Svenskt Näringslivs styrelse. Vid val till Verksamhetsstyrelsen ska föreningens struktur och den sektorsvisa inledningen av föreningens medlemmar beaktas.

– Jag känner mig hedrad över att bli invald som ny ledamot i Verksamhetsstyrelsen och därmed representera tjänstesektorn i sammanhanget. Svenskt Näringsliv fyller en stor och viktig funktion när det kommer till att verka för ett bättre företagsklimat, skapa bästa möjliga förutsättningar för framgångsrika företag och för att trygga jobben i Sverige, säger Per Wallentin, styrelseordförande TechSverige tillika VD Knowit.

– I Sverige är 80 procent av alla nya företag tjänsteföretag och den privata tjänstesektorn svarar för hälften av Sveriges BNP. Dessutom arbetar tre av fyra svenskar med någon form av tjänsteproduktion. Med den stora omställning inom hållbarhet som ligger framför oss kommer både tech- och tjänstesektorn spela en avgörande roll. Att få representera dessa båda sektorer i Verksamhetsstyrelsens arbete, känns därför på samma gång viktigt och angeläget, avslutar Per Wallentin.

Om Svenskt Näringslivs Verksamhetsstyrelse:
Svenskt Näringsliv har två styrelser med delat ansvar: Styrelsen och Verksamhetsstyrelsen. Styrelsen fokuserar på långsiktiga strategier och inriktningsbeslut, samt övervakar att verksamhetsstyrelsen och VD sköter sina uppgifter i enlighet med stadgarna. Verksamhetsstyrelsen fattar beslut i verksamhetsnära ärenden, som till exempel den årliga budgeten och verksamhetsplanen, samt har ansvaret för att löpande följa upp föreningens arbete. Verksamhetsstyrelsen har också ett tydligt ansvar för samverkan och beslut i arbetsgivarfrågor.

Läs mer om Verksamhetsstyrelsen och ta del av övriga ledamöter på svensktnaringsliv.se:
Här är den nya styrelsen
Om oss – Verksamhetsstyrelsen