Hoppa till innehåll
Karlsbron i Prag

Digitala vårvindar i Prag – rapport från DigitalEurope NTA Summit

Att Tjeckien ofta är en vän i viken i digitaliseringsfrågor bekräftades vid förra veckans möte med DigitalEurope i Prag där TechSverige deltog vid organisationens NTA Summit – toppmötet för europeiska branschorganisationer i techsektorn. Här presenterades bland annat den tjeckiska regeringens prioriteringar inför EU-ordförandeskapet (vilket tas över från Frankrike den 1 juli i år*)  och resultatet bådar gott.

Det framgick att Tjeckien kommer att prioritera AI-frågor via AI Act och målet är att nå en allmän riktlinje (det vill säga att en majoritet av medlemsstaterna samlas kring en politisk överenskommelse inför förhandlingar med Europaparlamentet). Detsamma gäller för nyligen presenterade Data Act, som bland annat syftar till att att ge användare mer kontroll över data samt ställer krav på aktörer att dela data – även till det allmänna. Dessutom vill tjeckiens regering göra framsteg i förhandlingarna om en europeisk digital plånbok och e-legitimering (eIDAS).

Att Frankrike nyligen har lyckats slutföra förhandlingarna i en omfattande Digital Markets Act (DMA) och Digital Services Act (DSA) innebär möjligen att Tjeckien (och därefter Sverige som tar över ordförandeskapet vid årsskiftet) har fått en något större utrymme att föra in nya diskussioner, perspektiv och frågor.

Glädjande nog uttryckte ministern som presenterade prioriteringarna att ”reglering skapar inte innovation”. Därtill gav han uttryck för att det behövs ”fler öppna och transparenta samarbeten” och att fokus behöver vara på genomförande.  

Även cybersäkerhet hamnar högt på dagordningen och blir ett av två teman på högnivåkonferensen 3–4 november i år. Dag ett kommer att ha cybersäkerhet och leveranskedjor i fokus, medan dag två ägnas åt små och medelstora företags roll i lagstiftning inom digitaliseringsområdet och utmaningar kring det

Alla lider av kompetensbrist 

Universitet i Slovakien och Ukraina samarbetar sedan länge om IT-kompetens

Sveriges techsektor är inte ensam om att brottas med kompetensbrist. Vid NTA Summit vittnade branschorganisationer från ett stort antal länder om hur de tampas med kompetensförsörjning och vilka åtgärder de vidtar för att komma framåt. I Slovakien och Ukraina finns exempelvis ett samarbetsprogram mellan universitet som gör det möjligt för studenter att studera och göra praktik i de båda länderna. Initiativet kom från Slovakien 2016 och var då ett sätt att komma till rätta med kompetensbristen. Programmet har förstärkts och förlängts nu under krisen och bland annat har man sett till att Ukrainska-studenter får komma till Slovakien med familjer.

Andra välbekanta frågor i fokus för flertalet branschorganisationer är hållbarhet, digital infrastruktur och cybersäkerhet – så det finns helt klart möjligheter till fortsatt erfarenhets- och informationsutbyte. 

Stöd till Ukraina 

Rysslands invasion av Ukraina var ständigt närvarande under NTA Summit. DigitalEurope prioriterar frågan och lyfter följande sex åtgärder för att stödja i krisen:  

  1. Humanitärt stöd.
  2. Stöd mot desinformation (både i Ukraina och utomlands).
  3. Sluta göra affärer med Ryssland.
  4. Fortsätt göra affärer med ukrainska it-bolag.
  5. Dela information från Ukraina.
  6. Konkret stöd i form av kommunikationsutrustning och cybersäkerhet.


Inspiration, information och nya insikter

Att möta våren i Prag tillsammans med branschkollegor från andra medlemsstater gav ett stort mått inspiration, information och nya perspektiv på gemensamma frågor i en utmanande tid. Med nya kontakter och nyvunna insikter i bagaget tar vi på kansliet oss nu an vårt arbete med att lyfta digitaliseringsfrågorna på den politiska agendan i Sverige. Låt oss hoppas att den svenska regeringen tar inspiration av den tjeckiska inför Sveriges ordförandeskap nästa år.  Då kan det bli ännu en vår att se fram emot!

My Bergdahl, näringspolitisk expert TechSverige
Fredrik Sand, näringspolitisk expert TechSverige

* Den 1 juli tar Tjeckien  över ordförandeskapsklubban från Frankrike i ministerrådet och leder därmed alla arbetsgrupper i rådet fram till årsskiftet när Sverige tar över. De tre medlemsstaterna; Frankrike, Tjeckien och Sverige, bildar också vad man i EU-sammanhang kallar en trio. Det betyder att länderna har diskuterat och enats om vissa gemensamma prioriteringar under de 18 månader som de leder arbetet i rådet.