Hoppa till innehåll
God säkerhet är en förutsättning för att lyckas med möjligheterna med digitaliseringen och för att skapa förtroende för den digitala utvecklingen i samhället, hos företag och individer. Olika typer av hot och sårbarheter behöver hanteras för att värna säker drift och verksamhet, samt personlig integritet, tillit och trygghet.

Hoten mot våra IT-system förändras och blir alltmer asymmetriska. I dag är allt och alla potentiella måltavlor och vem som helst kan med små medel utföra angrepp, vilket kan ge stora oönskade konsekvenser. Man måste kunna hantera helheten och detaljerna på samma gång; förstå interna och externa hot, fysisk och logisk säkerhet, risken att utnyttjas som verktyg i attacker mot andra och beakta den mänskliga faktorn. Detta ger ett kraftigt ökat behov av insikt, mognad och kompetens hos såväl beställare som leverantörer.

Här har vi sammanställt en samling länkar till praktiskt användarbar information för dig som företagare.

Informationssäkerhet.se

På Informationssäkerhet.se erbjuds ett sammanhållet och praktiskt stöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete från svenska myndigheter. Webbplatsen är en resurs för alla som arbetar med informationssäkerhet i organisationer.

https://www.informationssakerhet.se/

Nationellt cybersäkerhetscenter

https://www.cfcs.se/

MSB: Tänk säkert

Vägledning från MSB om hur man som användare bör agera på Internet

https://www.msb.se/tanksakert

MSB: Informationssäkerhet, cybersäkerhet och säkra kommunikationer

https://www.msb.se/sv/amnesomraden/informationssakerhet-cybersakerhet-och-sakra-kommunikationer/

Digital informationssäkerhetsutbildning för alla (Disa)

https://www.msb.se/sv/utbildning–ovning/alla-utbildningar/datorstodd-informationssakerhetsutbildning-for-anvandare-disa/

Internetkunskap.se

Tips and tricks från Internetstiftelsen om hur man agerar säkert på nätet och undviker IT-brott.

https://internetkunskap.se/amne/it-brott/

Stöldskyddsföreningen

Information, säkerhetsguider och utbildningar för företag.

https://ssfcybersakerhet.se

Vägledning för små företag, upp till 10 anställda

https://www.msb.se/sv/publikationer/informationssakerhet-for-sma-foretag–rekommendationer-for-dig-som-driver-eget-foretag-med-upp-till-10-anstallda/

Cybersäkerhet BAS – Nordens första certifiering för cybersäkerhet

https://www.sbsc.se/guide/cybersakerhet/

CERT-SE

CERT-SE är Sveriges nationella CSIRT (Computer Security Incident Response Team) med uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga IT-incidenter. CERT-SE skickar ut blixtmeddelanden via e-post när det finns allvarliga hot att informera om.

https://cert.se/