Hoppa till innehåll
 

Andelen kvinnor inom yrkeshögskolans utbildningar ökar. Under perioden 2005-2020 har andelen kvinnor som påbörjar studier inom detta område ökat från 14 till 31 procent, varav 4 procentenheters ökning skett under det senaste året (Källa: SCB 2020).

Läs mer i rapporten Utmaningar och åtgärder för ökad jämställdhet inom IT-sektorn  som beställts av Tillväxtverket och Universitetskanslersämbetet.

Läs även en kommentar från Ana Andric, näringspolitisk expert, kring andelen kvinnor på YH-utbildningar: Fler insatser för ökad jämställdhet inom tech.