Hoppa till innehåll
Nu står det klart vilka som kan vinna Tech Skills & Talent Award vid Tech Awards Sweden 2022.

De attraherar, rekryterar, utvecklar, behåller och bidrar till att stärka hela techsektorns tillgång till rätt kompetens. Företagen och organisationerna som ser vikten av att attrahera rätt människor till en sektor under explosiv frammarsch.

Årets kompetenspris – Tech Skills & Talent Award – belönar aktörer bakom lösningar och insatser som stärker hela tech­sektorns tillgång till kompetens. Pristagaren tar ansvar för att stärka branschens attraktivitet och arbetar aktivt med att täcka branschens stora kompetensgap genom olika aktiviteter, så som kompetens­utveckling och livslångt lärande.

Bakom priset står IDG och TechSverige. Priset delas ut vid eventet Tech Awards Sweden i Stockholm den 22 mars – och här är årets finalister:

ABB Gymnasiet – Utbildningen Teknikspets
Sverigeunik gymnasieutbildning som sker i samarbete mellan ABB:s Industrigymnasium och Mälardalens Högskola, där ungdomar kan tillgodogöra sig 30 högskolepoäng redan på gymnasiet. Kursinnehållet tar fasta på den digitala revolutionen och på schemat finns programmering, IoT, cloud och inte minst artificiell intelligens som är ett genomgående tema. Ett utmärkt exempel på hur kompetenshöjande insatser kan starta tidigt och bidra till säkrad kompetensförsörjning inom teknik och digitalisering för Sverige framöver.

Changers Hub – Changers Tech
Changers Tech är en programmeringsutbildning inom ramen för Changers Hub, det hyllade innovationshuset i Alby, Botkyrka som grundades 2015 med visionen att demokratisera vägen till framgång. Ungdomar från utanförskapsområden får lära sig programmering, samtidigt som de får tillgång till ett attraktivt nätverk och träffa förebilder i form av lärare och inspirationsföreläsare. Initiativet har fått stor uppmärksamhet och flera kursdeltagare har i dag fått jobb på exempelvis Handelsbanken, Stockholms stad och startupföretag inom tech.

Hello World
Hello World är en allmännyttig ideell förening som via läger och helg-meetups uppmuntrar intresse och sprider kunskap om naturvetenskap, teknik, innovation och konst skapad med digitala verktyg bland unga. ”Vi tänder digitala stjärnor” är det uttalade målet. Med stipendiefinansiering, lånedatorer, inkomstprövade avgifter och fria resor till läger sänker man den ekonomiska tröskeln för deltagande och göra digitalt skapande lättillgängligt för alla barn och ungdomar oavsett bakgrund och förutsättningar. Riktade satsningar mot exempelvis utanförskapsområden och unga tjejer bidrar till positiv integration.

KTH – Software Development Academy
Hur ska man förvalta begåvningsreserven hos nyanlända och göra dem anställningsbara i techsektorn? Under 2017-2020 drevs det lovvärda initiativet Software Development Academy på KTH med målet att snabbt ”up-skilla” nyanlända och förbereda dem för jobb inom tech. Ett innovativt accelerated learning-koncept där kursdeltagare på 15 veckor lärde sig mjukvaruutveckling till en sådan nivå att de kunde gå direkt ut i arbete. 350 personer från 76 ursprungsländer, varav 57 procent kvinnor, har genomgått utbildningen och 83 procent har kommit i arbete inom 6 månader. Ett mycket välkommet och efterlängtat initiativ som behöver fortsätta och utvecklas.

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien – Tekniksprånget
Tekniksprånget är ett ambitiöst praktikprogram som drivs av arbetsgivare och regeringen för att locka ungdomar till högre tekniska utbildningar – och säkra Sveriges kompetensförsörjning. Under fyra månaders betald praktik får 18-20-åringar i hela Sverige chans att testa ingenjörsyrket i praktiken, så att de får en bättre bild av vad som väntar efter studierna. Över 180 arbetsgivare medverkar i projektet och erbjuder praktikplats på över 100 orter i Sverige. IVA driver projektet sedan 2012 på uppdrag av Skolverket.

Tjejer kodar – Technigo
Digitala utbildningar, utan att tappa interaktiviteten och känslan. Sandra Hindskog och Hanna Pettersson hade tröttnat på att det inte fanns några kurser i programmering som kändes kreativa och kul, så de beslöt sig för att starta dem själva. Tjejer Kodar är ett initiativ för att inspirera och utbilda kvinnor inom teknik och programmering, genom inspirationsföreläsningar och kortare kostnadsfria kurser. Totalt 15 000 kvinnor ingår i dag i det nätverk som regelbundet deltar i kurser och utbildningar. Technigo är ett 22 veckors digitalt ”bootcamp” för dem som vill bli frontendutvecklare med nyskapande tilltal. Upplägg och tonalitet avviker mot den gängse tech-normen, vilket kan vara förklaringen till att 80 procent av kursdeltagarna är kvinnor.