Hoppa till innehåll
Här är finalisterna till utmärkelsen Sustainability In Tech Award vid Tech Awards Sweden 2022.

Techbranschens hjältar. Genom sitt agerande bidrar de till en positiv hållbar utveckling för medarbetare, organisationen, branschen, näringslivet och samhället i stort.

Årets hållbarhetspris – Sustainability In Tech Award – delas ut till den organisation eller det företag inom techbranschen som genom sitt agerande bidragit till en positiv hållbar utveckling.

Bakom priset står IDG och TechSverige. Priset delas ut vid Tech Awards i Stockholm den 22 mars – och här är årets finalister:

Doconomy – 2030 Calculator
Över hälften, 60 procent, av en individs koldioxidavtryck kan kopplas till konsumtion. Doconomy 2030 Calculator mäter, spårar och visualiserar klimatavtrycket åt leverantörer av konsumentprodukter, så att deras kunder enkelt kan se klimateffekten av sina inköp och göra välinformerade val. Leverantörerna erbjuds en snabb och kostnadseffektiv metod för att räkna ut produkternas klimatavtryck och sporras därmed att skapa bättre klimatanpassade produkter.

2030 Calculator kan användas i design- och inköpsfaser för att välja material och processer, eller för att kommunicera ut klimatavtrycket till kunder. I dag kan kalkylatorn användas för att beräkna klimatavtrycket av exempelvis kläder, skor, klockor, smycken, möbler, hushållsartiklar och sportutrustning. Snart lanseras mat och dryck, senare i år även elektronik.

Lanseringen av Calculator 2030 genererade global uppmärksamhet och belönades med Cannes Lions Sustainable Development Goals Grand Prix 2021.

Foxway – Halverat klimatavtryck genom en cirkulär techvärld
Foxway fokuserar på en av it-världens största utmaningar, livscykelhantering av datorer och mobiler – från inköp till återanvändning eller återförsäljning på annan marknad – eller i sista hand miljömässigt hållbar skrotning.

It-branschens klimatavtryck skapas till stora delar vid produktion av hårdvara. Varje it-arbetsplats ger i dag ett negativt klimatavtryck på nära 1 ton koldioxid och en stor del av detta är kopplat till produkternas livslängd. Foxways idé är att som partner möjliggöra en cirkulär techekonomi. Genom väl utformade processer sorteras, kategoriseras och hanteras enheter som skickas tillbaka från kunderna in i ett cirkulärt flöde för att säljas vidare. Batterier byts, skärmar lagas och kvalitén säkerställs vad avser säkerhet, vattentäthet, dammtäthet med mera så att enheten kan klassificeras inför återförsäljning.

Företaget har vuxit snabbt de senaste åren och har i dag mer än 1 000 anställda i Europa.

Kivra – Digitala kvitton
Närmare 4 miljarder papperskvitton produceras och skrivs ut varje år i Sverige. De flesta åker rakt i soporna. Det motsvarar cirka 50 000 träd och 2 000 ton koldioxid rakt ut i atmosfären.

Kivra lanserade sin digitala kvittotjänst i april 2020 och lyckades under första året bidra till att vi undviker 6,1 ton koldioxid i atmosfären och att 15250 kilo papper inte behövde tillverkas, vilket i sin tur sparade 728 träd.

Det har sannolikt också gett positiva hälsoeffekter för butikspersonal, som slipper hantera papperslappar med farliga ämnen samtidigt som de undviker monotona rörelser. Flera av Sveriges största butikskedjor har anslutit sig till tjänsten som har omkring 2,3 miljoner användare.

Omställningen till digitala kvitton tjänar alla på – användare, företag och miljön.

Lingio – Yrkessvenska som löser utanförskapet
270 miljarder kronor om året – det är kostnaden för utanförskap enligt Svenskt Näringsliv. I december 2021 var 181 000 svenskar arbetslösa, varav hälften långtidsarbetslösa. Svårast att få jobb är det för dem som är födda utanför EU och som inte kan svenska språket.

Lingio grundades under flyktingkrisen 2015 för att lösa den brännande frågan om utanförskap och språkkunskap med hjälp av digitalt, skalbart, lustfyllt och effektivt lärande. Med utgångspunkt i Arbetsförmedlingens rapporter om var framtidens jobb finns, parat med en analys av vilka arbeten som är mest lämpade för utrikesfödda har de tagit fram 25 kurser i yrkessvenska för dessa prioriterade roller. Utöver kurserna finns mobila AI-modulen Lingio Translate som är fokuserad på just yrkessvenska och Lingio AI Pronunciation är en funktion för att öva på att uttal.

Lingio har idag ett 50-tal kunder bland kommuner, företag, fackförbund och branschorganisationer. Via dem nås tusentals användare dagligen.

Skogsstyrelsen – AI mot skador på skog
Skador på skog, orsakade av insekter och svampsjukdomar, är ett problem som medför stora förluster för skogsägarna. Bara granbarkborren har kostat svensk skogsindustri över 7,5 miljarder kronor sedan 2018. Skogsstyrelsens skadeexperter kartlägger normalt sett träden till fots, vilket är resurs- och tidskrävande.

Sedan 2020 har Skogsstyrelsen arbetat fram en metod där man tar hjälp av drönare och AI för att identifiera skadade träd i skogen vilket underlättar och effektiviserar arbetet avsevärt. Genom att använda drönare för att samla in data går det att täcka betydligt större skogsområden än till fots och AI-analysen är både träffsäker och skalbar. Data som drönarna samlat in bearbetas i en lösning som byggts tillsammans med Combitech och Microsoft.

Den digitala infrastrukturen är byggd på ett sätt som möjliggör enkel kloning, i syfte att kunna hjälpa andra organisationer i världen med att bekämpa lokala skogsskador.

Skogsstyrelsens AI-projekt och lösning är ett utmärkt exempel på hur AI kan bidra till att göra vår miljö bättre och lösa ett stort och kostsamt problem, där lösningen är tillämpbar i andra organisationer och verksamheter.

Telia Sverige AB – Telia Travel Emission Insights

I Sverige står persontransporter för 26 procent av de totala koldioxidutsläppen. I november 2021 lanserade Telia tjänsten Travel Emission Insights som gör det möjligt för kommuner och regioner att kartlägga koldioxidutsläpp från persontransporter för att på så sätt enklare fatta beslut om åtgärder som kan bidra till att minska utsläppen, till exempel att bygga en nya cykelbanor eller satsa på spårväg.

Ett tiotal kommuner runt om i Norden hade vid årsskiftet köpt tjänsten. Med Travel Emission Insights får städer, kommuner och regioner möjlighet att arbeta datadrivet och iterativt för att minska klimatavtrycket från persontrafik.

Travel Insights är en vidareutveckling av den befintliga tjänsten Crowd Insights som ger information om rörelsemönster baserat på anonymiserade och aggregerade data från miljoner Teliaabonnenter. Tjänsten bidrar till bättre och mer hållbara samhällen och ger konkret beslutsunderlag för att minska koldioxidutsläppen från persontrafik.