Hoppa till innehåll
Här är lösningarna som kan ta hem utmärkelsen för bästa teknikanvändning vid Tech Awards Sweden 2022.

Föregångare och förebilder, som använder teknik och innovation för att skapa förändring. Genom sina insatser löser de problem och gör stor skillnad för branschen de verkar i och för samhället.

Årets mest värdefulla användning av tech – Best Use of Tech Award – delas ut till främsta initiativ/projekt eller företag/organisation inom olika branscher, som genom användningen av teknik och innovation på ett föredömligt sätt bidrar till att lösa ett behov eller problem som har stor inverkan på en marknad, sektor eller samhället i stort.

Bakom priset står IDG och TechSverige. Priset delas ut vid Tech Awards i Stockholm den 22 mars – och här är årets finalister:

AI Medical Technology – AI Medical Technology
AI Medical Technology utvecklar, producerar och marknadsför AI-baserade metoder för att tillhandahålla snabba och korrekta diagnoser av hälsotillstånd.

Dermalyzer är ett diagnostiskt AI-bestyckat beslutsstödssystem vars primära funktion är att klassificera hudcancer, malignt melanom, med hjälp av bildanalys kombinerat med AI-driven djupinlärning. AI:n är utvecklad och tränad utifrån kvalitetskontrollerade dermatoskopiska bilder av hudskador tillsammans med tillhörande patientdata.

Läkaren använder lösningen på en mobiltelefon tillsammans med ett dermatoskop monterat framför mobilkameran. Hen tar en bild av patientens hudskada och får inom några sekunder ett besked om melanomrisk med hög diagnostisk precision.

Patienter, sjukvårdspersonal, vårdcentraler och samhället i stort har alla nytta av tjänsten, som minskar kostnaderna för onödiga ingrepp samtidigt som behandling kan ske i tidigare skede. Under våren 2021 genomfördes en förstudie för att säkerställa Dermalyzers användbarhet i det kliniska arbetsflödet. Den föll väl ut.

Bakom produkten står ett ungt team i gränsområdet mellan datavetenskap, mjukvaruutveckling och medicin. En klart lovande startup som har potential att förbättra våra liv och samhället med AI.

Alstom – Trackside Project
Att tågtrafik minskar vårt beroende av fossilbränslen är ett välkänt faktum. Många vill åka tåg och använda tåg för transport, men ett avgörande hinder är risken för förseningar.

Tågföretaget Alstoms Trackside-projekt adresserar frågan med en innovativ och skalbar teknisk lösning som radikalt minskar tiden för att reparera tågväxlar. Alstom har utvecklat ett sensorbaserat system för att övervaka växlar och förutsäga när och var de riskerar att gå sönder. Med sensorer installerade på järnvägen, kopplade till en molnlösning och en maskininlärningsalgoritm för att förutse underhåll, utmanar Trackside-projektet järnvägsindustrins traditionella metoder.

Stilleståndstiden för järnvägslinjer på grund av växelfel minskar radikalt då underhållsarbete kan sättas in proaktivt. Alstom leder därmed vägen mot en grönare och mer intelligent mobilitet över hela världen.

Detta är Alstoms första försök att fullt ut digitalisera en tidigare manuell process på ett skalbart sätt, vilket är viktigt då Alstom är ett globalt bolag. Detta projekt är utformat för att skalas upp och vara användbart i hela järnvägsindustrin. Så även om det är det första i sitt slag, är det gjort för att vara ledande över hela fältet.

Amido – Smart Passage 112 för SOS Alarm
När olyckan är framme gäller det för räddningstjänsten att snabbt komma fram och rädda liv. Med hjälp av innovativ teknik har Amido, ett Göteborgsbaserat proptech-bolag, skapat ett digitalt passersystem för att förenkla och säkra tillgången till lägenheter och hus vid utryckningssituationer, för brandkår, ambulans och räddningstjänst.

När ett larm inkommer till SOS Alarm får räddningsfordonen information om vart de ska, varpå en digital nyckel aktiveras sömlöst genom hela kedjan. Räddningspersonalen kan nu komma in i byggnaden och närliggande fastigheter. När räddningsuppdraget är klart försvinner behörigheten på den digitala nyckeln.
Räddningspersonalens insats blir effektivare, nyckelhanteringen underlättas, tryggheten i fastigheten ökar och livsviktiga minuter sparas. En liknande tjänst i syfte att brygga passersystem och access för att effektivisera räddningspersonalens arbete har inte gjorts tidigare – vad vi vet i hela världen.

Lösningen är byggd på Amidos plattform DAX och levereras med SOS Alarm som en plattformstjänst. Räddningstjänster och regioner i hela Sverige ansluter sig kontinuerligt till tjänsten och potentiellt sett finns 2 miljoner användare.

Codescene – Saas-tjänst för att hantera teknikskuld
Codescene är en nordisk startup som löser problematiken med teknisk skuld för all världens företag och organisationer. Teknisk skuld är slöseri som enligt beräkningar påverkar den globala BNP med tre tusen miljarder dollar varje år. Det försämrar i genomsnitt en mjukvaruutvecklares produktivitet med upp till 42 procent och sätter företagen i riskzon.

Codescene är en prenumerationsbaserad saas-plattform som identifierar, prioriterar och predikterar teknisk skuld i en kodbas och levererar innovativa visuella insikter som är tillgängliga för hela organisationen.

Verktyget fungerar som en kommunikationsbrygga mellan utvecklingsorganisation/it-avdelning och övriga icke-tekniska affärsområden eller intressenter på företaget. Alla får en gemensam förståelse för den svårgripbara teknikskuldfrågan, exempelvis vad gäller kostnader för underhåll, utsatthet för cyberhot och andra affärsrisker.

Codescene guidar mjukvaruutvecklarna i realtid genom att identifiera problem tidigt och ger rekommendationer om hur man löser dessa för att undvika framtida problem. Styrkan är en uppsättning patenterade algoritmer och maskininlärning som förutsäger framtida risker på ett världsunikt sätt.

Företaget har kunder i 25 länder och närvaro i många olika branscher.

Elementric – Droppmattan
Elementrics droppmatta är en trådlöst uppkopplad vattenlarmsmatta som meddelar fastighetsförvaltare om långsamma läckage i diskbänksskåpet.

I Sverige ersätter försäkringsbolagen runt 100 000 vattenskador varje år till en kostnad på omkring 10 miljarder kronor. 35 procent av vattenskadorna inträffar i kök och majoriteten är långsamma läckor. Långsamt läckage lämnar inga dramatiska tecken, men med tiden blir skadan stor och kostnaden hög.

Elementrics vattenlarmsmatta ger utslag redan efter fem droppar vatten, varpå den genererar ett alarm via sms, autosamtal eller api, som rapporteras som incident in i en portal eller fastighetssystem.

Produkten är tillverkad av tyg i stället för plast och stor nog att täcka större delen av eller hela riskområdet samtidigt som den är tunn och lätt. Den är utvecklad för kundgruppen B2B, det vill säga fastighetsbolag, fastighetsförvaltare och fastighetsägare, inte mot konsumenter.

Elementric hjälper till att öka driftnetto, fastighetsvärde och boendemiljö för varje identifierat och åtgärdat läckage.

Skolon – Digitalt lärande för alla
Skolon samlar skolans alla digitala verktyg och tjänster, från digitala läromedel och lärplattformar till elevregister, stödverktyg och schemaläggning på ett ställe och får dem att fungera tillsammans via en saas-tjänst.

Syftet är att göra digitala läromedel lika tillgängliga och lätta att använda som fysiska böcker och att förenkla livet för både lärare, elever och skolledning genom att erbjuda en likvärdig, lätt och säker tillgång till en digital vardag. Användare kan söka, sortera och organisera de verktyg varje elev har tillgång till. Huvudmän kan överblicka och hantera licenser från olika leverantörer av skolverktyg på ett ställe.

Effekten är en effektivare skola med ökad användning av digitala verktyg, samt säkrare användning av digitala verktyg i en tid då skolan har problem med att data och personuppgifter till unga läcker ut till tredjepartslösningar, vilket Skolon förhindrar. Ett tredje tydligt resultat är att lärare sparar administrationstid.

Skolon är ett av Nordens mest snabbväxande företag och plattformen har över 550 000 användare, över 140 olika edtech-leverantörer och ett bibliotek med över 3 500 digitala skolverktyg och läromedel.