Hoppa till innehåll
Åter hemma efter att ha besökt en av världens största och mycket påkostade techkonferenser, Web Summit i Lissabon. Drygt 40 000 besökare, varav i år fler än hälften var kvinnor (!). 1000 talare, ungefär lika många företag, nya innovationer, startups och massor av inspirationssamtal, seminarier, rundabordssamtal och workshops för olika intressegrupper under ledning av världsledande experter, innovatörer, affärsutvecklare mm. Startups söker finansiering, finansiärer vill hitta det senaste att satsa på. Företag söker kunder, kunder söker lösningar.

Det personliga målet var att bli inspirerad av branschens utveckling och att få lite framtidsspaning kopplat till senaste trenderna för att bidra till en bättre framtid.

Coronapandemin har lett till den positiva trenden att många företag tidigarelagt sina utsläppsmål, då den påskyndat den digitala utvecklingen och med det har insikten om möjligheterna att minska sitt klimatutsläpp accelererats. Förståelsen om hur system och tekniklösningar kan effektivisera hela produktions- och leveranssystem för minskade utsläpp i en mängd sektorer har ökat, tillsammans med minskat resande och fler digitala möten. Konnektiviteten genom digitaliseringen har också lett till nya möjligheter att koppla ihop smarta personer på olika platser i världen, vilket möjliggör att vi blir än mer smarta tillsammans.

Det pekades på att vi bara sett toppen av isberget av potentialen för en grön omställning och de hållbara lösningar som gör gott på riktigt, som inte bara ser bra ut. Potentialen med AI och vikten av tillgången till data för att kunna skapa riktig nytta var återkommande och till det kopplades även säkerhetsfrågorna. Bland montrarna och startupsen fanns flera med fokus på tillgång till förnybar och effektiviserad energiförsörjningen över hela världen, inte minst ur ett demokratiskt perspektiv för att på så sätt även kunna ge tillgång till teknik och internet.

Det förekom även kortare samtal om vikten av leverantörsuppföljning för att minska sitt eget klimatavtryck, cirkularitet (dock inte direkt kopplat till it-produkter, med reservation för att jag bara hann med att se en bråkdel av allt), direct air capture och hur digital teknik och AI måste nyttjas för att skapa ett mer hållbart jordbruk som faktiskt inte förändrats nämnvärt på 70 år och som står för en stor del av koldioxidutsläppen i världen.

Den stora inspirationen kanske uteblev något men det bekräftades att problemen i stort ser likadana ut var vi än befinner oss i världen, att vi måste bryta upp stuprören och samarbeta mellan industri, olika sektorer, små och stora företag. Att agerande krävs nu, att man måste våga misslyckas på vägen och vikten av att göra det tillsammans. Att politiken inte kan ignorera kraven och viljan hos den stora massan om rösterna blir tillräckligt många underifrån. Den behållningen är nog så viktig.

Samtidigt; mask på. Mask av. Kö in. Kö till säkerhetskontrollen. Kö till mat. Kö till toaletter. Lägg till strejk i metron, vilket tog köandet och transportmedelsletandet till en ny nivå. Åter på svensk mark ska jag nu smälta alla intryck, ta cykeln dit jag vill och det maskfritt.

Frida Faxborn
Näringspolitisk expert