Hoppa till innehåll
Mötesuttalande – Hållbarhetsrådet 20 maj 2021

Vid Hållbarhetsrådets möte den 20 maj beslutade rådet om uppdaterad information om branschens hållbarhetsarbete som nu finns publicerat på IT&Telekomföretagens hemsida.

Den svenska IT- och telekombranschen har länge arbetat med hållbarhetsfrågor, både inom det privata näringslivet och den offentliga sektorn. Arbetet är nu viktigare än någonsin  och ett aktivt hållbarhetsarbete är en förutsättning för att kunna leva upp till lagstiftningens och marknadens hållbarhetskrav och för att bidra till att de globala  hållbarhetsmålen i Agenda 2030 uppfylls. Branschen strävar efter att möjliggöra och underlätta ett hållbart agerande i alla delar av samhället som använder IT- och telekombranschens tjänster och produkter.

Informationen är uppdelad i ett antal områden:

  • Generellt om hållbarhet
  • Energi, energieffektivitet och klimatpåverkan
  • Kemiska ämnen och material
  • Miljölagstiftning
  • Standardisering
  • Hållbarhetskrav  i upphandling  och inköp
  • Miljömärkning
  • Producentansvar
  • Social  hållbarhet
  • Cirkulär ekonomi

Länk till sidan 

Magdalena Aspengren          
Ordförande, Hållbarhetsrådet

 Frida Faxborn
Näringspolitisk expert, IT&Telekomföretagen