Hoppa till innehåll
IT&Telekomföretagen skriver idag, tillsammans med ett antal branschföreträdare, ett öppet brev till Utbildningsminister Anna Ekström om att digital kunskap och programmering behöver lyftas mer i skolan. Digitaliseringen och utvecklingen begränsas då branschen har stora utmaningar med att finna kompetens. 

Den genomgripande digitalisering som pågår i samhället har gjort att techsektorn blivit en av de viktigaste motorerna för sysselsättning och ekonomisk tillväxt. De tjänster, produkter och tekniska innovationer som branschen utvecklar har blivit en allt viktigare del av samhällsekonomin.

– Samhället har förändrats. Tidigare handlade det framför allt om att fysiskt konstruera produkter. Idag är allt från lastbilar till musik beroende av digitala lösningar. I detta är techbranschen motorn och därför behöver även skolan spegla denna förändring, säger Åsa Zetterberg, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen.

Idag är systemutvecklare ett av de vanligaste yrkena i Sverige. Arbetsmarknaden för den som utbildar sig inom IT och systemvetenskap är minst sagt ljus. För techbranschen är utmaningen att hitta rätt kompetens och även att fler tjejer ska se IT och tech som ett framtidsyrke.

– Behovet av personal inom tech-området har aldrig varit större, Vi som arbetsgivare brottas varje dag med att hitta och fånga upp nya talanger och våra uppdragsgivare tvingas allt oftare skjuta upp projekt eftersom det saknas folk, säger Johan Jacobsson, vd för Sylog.

Undertecknarna vänder sig nu i ett öppet brev till Utbildningsminister Anna Ekström och föreslår att digital kunskap och programmering får större betydelse i skolundervisningen.

– Digitaliseringen genomsyrar hela vårt samhälle idag och ska på samma sätt genomsyra alla ämnen i skolan. Att jobba med programmering och digitalt skapande i undervisningen ger en förståelse för vårt samhälle, hur allt hänger ihop och är en förutsättning för att elever ska kunna vara delaktiga samhällsmedborgare, säger Disa Jernudd på Kodcentrum.

Brevet undertecknas av flera olika företrädare för techbranschen. Initiativtagare är den ideella organisationen Kodcentrum och IT-företaget Sylog. Övriga undertecknare är utöver IT&Telekomföretagen även Prevas, Kivra och Scania.

………….

Öppet brev till Utbildningsminister Anna Ekström

 

Skapa förutsättningar för skolan att jobba med digital kompetens och programmering

IT-branschen i Sverige växer och blir alltmer betydelsefull. Systemutvecklare är idag ett av de allra vanligaste yrkena.

Vår stora utmaning är att hitta arbetskraft med kompetens och intresse för området. Enligt en färsk rapport från IT&Telekomföretagen kommer vi ha en brist på 70 000 IT-experter om inte särskilda insatser görs. Lyckas vi inte rekrytera nya talanger kommer Sveriges position inom IT att vara hotad.

För några år sedan talades det mycket om programmering i skolan. En följd blev att programmering lades in i grundskolans läroplan som delmoment i matematik och teknik och som en del av digital kompetens i de övergripande målen. De utvärderingar som gjorts visar att detta arbete inte alls har varit tillräckligt. Eleverna får inte med sig den förståelse för programmering och de digitala grunder som krävs i det moderna samhället.

Vi måste inse att på dagens arbetsmarknad är digital kunskap, programmering och systemutveckling avgörande kompetenser. Skolan speglar inte alls detta. Det riskerar leda till att vi som land halkar efter.

En avgörande faktor för att eleverna ska få med sig den förståelse vi efterlyser är att vi har kompetenta lärare. Det är därför mycket bekymmersamt att sju av tio matematiklärare saknar utbildning i programmering, enligt en undersökning från Lärarnas riksförbund.

Skolan måste ges förutsättningar – tid, budget, kompetens, stöd – till att lyfta digital kompetens och programmering som en självklar del i alla ämnen. Digitaliseringen påverkar allt i vårt samhälle och är därför relevant i alla skolämnen. Genom att lägga större vikt vid dessa kunskaper i skolan kommer IT-branschen även att få bättre förutsättningar att rekrytera fler tjejer, vilket är en brist idag och en strategisk fråga för oss som bransch.

Vi inser att detta inte är helt enkelt och att det krävs både resurser och lärare med rätt kompetens. Från branschen och civilsamhället hjälper vi gärna till i detta arbete, så att fler får möjlighet att utveckla sina kunskaper för framtidens arbetsmarknad.

Johan Jacobsson, vd Sylog Sverige AB            
Disa Jernudd, generalsekreterare Kodcentrum
Johan Strid, vd Prevas AB                                   
Åsa Zetterberg, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen
Anna Bäck, vd Kivra AB                                       
Peter Vincent, Head of Connected Systems Scania