Hoppa till innehåll
IT&Telekomföretagen och Innovationsföretagen bjöd in till ett webbinarium på tema hållbarhet med fokus på hur tech och innovation bidrar till lösningar på några av vår tids stora utmaningar. Under webbinariet diskuterades branschens viktiga arbete framåt och hur vi tillsammans kan skapa en positiv utveckling och bli en katalysator för en hållbar omställning av hela samhället och dess utveckling.

– Hållbarhet, tech och innovation är en given kombination som tillsammans skapar magi här idag men det är också det som skapar framtiden och som gör den hållbar för kommande generationer. Företag inom tech- och innovationsbranscherna har en viktig roll att spela för samhället och näringslivet som helhet. Vi behöver vara ledande på området för klimatomställningen men också för vår konkurrenskraft, jobben, vårt välstånd och en god livskvalitet, lyfte Åsa Zetterberg, förbundsdirektör på IT&Telekomföretagen under webbinariet.

Näringslivet visar vägen
Svante Axelsson, nationell samordnare för ‎Fossilfritt Sverige medverkade och berättade om det nationella initiativet för att göra Sverige till världens första fossilfria välfärdsland. Även i EU är det högt tryck på klimatfrågan och ambitionen finns att göra EU till världens första klimatneutrala region. Svante lyfte vikten av att näringslivet går före och visar att de är beredda att ta sitt ansvar och öka sin konkurrenskraft:

– Det är med hjälp av näringslivets starka position som politiken vågar ta de viktiga besluten. Tillsammans kan Sverige visa världen vägen fram. Nyckeln är att vi kan skapa ökad konkurrenskraft genom att agera klimatsmart säger Svante Axelsson.

Fossilfri utveckling bygger konkurrenskraft
Svantes budskap var att vi behöver visa på att vi bygger konkurrenskraft med fossilfri utveckling, där både betalningsviljan och värdeutvecklingen finns. Han pekade på hur konkurrenskraften bygger på att ligga först i teknikutvecklingen och han liknande digitaliseringen med en effektiviseringsrevolution. Det finns en stor potential i användningen av data, för att minska kostnader och klimatpåverkan i t ex transportsektorn och inom jordbruket.

– Innovationer är grunden för att klara av klimatutmaningen och vi behöver en enormt snabb teknikutveckling för att planeten ska klara att hålla temperaturökningen under två grader, säger Svante Axelsson.

Fokus framåt
Under webbinariet diskuterade representanter från Sweco, Knowit och Telia branschernas arbete för att bidra till en hållbar samhällsutveckling och vad politiken kan göra för att skapa bättre förutsättningar för ett sådant arbete. Dessutom berättade Frida Faxborn, näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen och Anders Persson, näringspolitisk chef på Innovationsföretagen, om organisationernas fokus och arbete framåt på hållbarhetsområdet.

– Det finns en känsla av hopp och inspiration där möjligheter och lösningar finns men också en gnista av frustration och att mer behöver och kan göras. Vi tittar på vad vi som organisationer kan göra ytterligare och kommer att intensifiera vårt arbete i nära dialog med våra medlemsföretag, samarbetspartners och andra, säger Åsa Zetterberg.

Se webbinariet i sin helhet här: